Jak je ověřováno využití finančních prostředků z vyplacených jednotkových nákladů?

ŘO nekontroluje vynakládání konkrétních výdajů na stáže, ale pouze předepsané dokumenty (výstupy) stáže. Smyslem jednotkového vykazování je zjednodušení kontroly konkrétních výdajů.

Odpověď platná k datu:23. ledna 2020 16:18

Formulář

Nový dotaz