Jak lze naložit s  nevyčerpanými finančními prostředky v položce 1.2 rozpočtu určenými na jednotkové náklady?

Nevyčerpané finanční prostředky lze využít na další stáže. Snížení alokace položky rozpočtu, ve které jsou kumulativně alokovány jednotkové náklady na realizaci volitelné aktivity č. 5.2., tzn., přesun finančních prostředků z této položky rozpočtu do jiných položek/kapitol rozpočtu, není umožněn ani podstatnou ani nepodstatnou změnou.

Odpověď platná k datu:23. ledna 2020 16:18

Formulář

Nový dotaz