Celkový 1,2 úvazek platí pouze pro projekt nebo pro celou organizaci? Lze mít na projektu úvazek 1,00 a ještě mimo projekt úvazek 0,2 – oba na stejné instituci?

V případě členů odborného týmu, kteří mají udělenou výjimku na výši úvazku a mohou dosahovat úvazku v součtu až do výše 1,2 násobku fondu pracovní doby daného měsíce, lze mít úvazek 1,0 na projektu a 0,2 mimo projekt.

Totéž platí v případě pedagogických pracovníků škol vymezených v § 7, odst. 3 školského zákona a akademických pracovníků vymezených v § 70, zákona o vysokých školách (těmto pracovníkům je ze strany ŘO udělena výjimka na 1,2 úvazek automaticky).

Max. úvazek platí pro zaměstnance, jejichž odměňování je hrazeno z přímých výdajů (pro úvazek 1,0 i 1,2). Jde o celkový úvazek zaměstnance u všech subjektů zapojených do realizace projektu (příjemce a partneři), tzn. započítávají se všechny odpracované hodiny daného zaměstnance vč. případných DPP a DPČ na všech projektech dané instituce/institucí.

Odpověď platná k datu:23. ledna 2020 16:18

Formulář

Nový dotaz