Reporty personálních pozic budou za dobu mimořádných opatření obsahovat různé typy činností, které jsou důležité pro fungování školy. Jsou někde tyto činnosti specifikovány?

Personální pozice mohou vykonávat činnosti související s překlenutím současného krizového stavu, ale musí se jednat o vztah ke škole (ke vzdělávacímu procesu), např. roznášení úkolů žákům, příprava videomateriálů atd. Například u chůvy platí, že může i nadále vykonávat činnosti bez dětí (dezinfekce v MŠ, příprava materiálů, knih, hraček) a další činnosti související s překlenutím současného období v mateřské škole. V pracovněprávních dokumentech je nutné zkontrolovat a případně i doplnit místo výkonu práce z domova, popř. typy činností.

Odpověď platná k datu:17. dubna 2020 08:28

Formulář

Nový dotaz