Z kalkulačky indikátorů, kterou jsme přikládali k žádosti o podporu, nevyplývá, jaké varianty DVPP mají pedagogové absolvovat v rámci projektu. Můžeme si varianty vybrat dle svého uvážení a aktuální potřeby ve škole, nebo je to striktně dané v projektu?

Varianty DVPP případně jiných šablon volí žadatel/příjemce v IS KP14+ na záložce Aktivity už při sestavování žádosti o podporu a tyto vybrané varianty se po schválení žádosti o podporu stávají pro realizaci projektu závaznými. Na záložce Aktivity si tyto varianty může příjemce kdykoliv zkontrolovat, případně je také nalezne v každé ZoR, kde navíc na záložce Jednotky aktivit může lehce zjistit počet schválených jednotek v jednotlivých variantách a kolik jich ještě zbývá doložit.

Pokud příjemce identifikuje potřebu změnit varianty DVPP, je možné podat prostřednictvím IS KP14+ žádost o změnu. Jedná se o tzv. podstatnou změnu projektu a změněné aktivity je tak možné realizovat až po schválení změny ze strany Řídicího orgánu OP VVV.

Odpověď platná k datu:29. září 2020 09:20

Formulář

Nový dotaz