Pokud se v průběhu realizace projektu bude mzda zvedat, tj. bude vyšší než doložená roční mzda, je možné ji navýšit následně?

Výše jednotkového nákladu stanovená na základě doložené výše ročních nákladů na zaměstnance je platná a neměnná po celou dobu realizace projektu - resp. po dobu zapojení zaměstnance do realizace projektu. Tzn., jednotkový náklad není možné v průběhu realizace projektu navyšovat.

Odpověď platná k datu:20. listopadu 2020 09:10

Formulář

Nový dotaz