V čem je metoda 1720 výhodná, k čemu je dobrá?

Vykazování osobních nákladů formou jednotkových nákladů (stanovených metodou 1720) je považováno za zjednodušenou formu vykazování výdajů. Při realizaci projektu příjemce prokazuje počet jednotek (tj. počet produktivních hodin) a tím dochází k určení výše způsobilého výdaje. Výstupy ze mzdového účetnictví prokazující výši zúčtované mzdy (např. výplatní lístky, mzdové listy, apod.) a doklady o úhradě (výpis z bankovního účtu), nejsou předmětem kontroly ze strany ŘO. Současně u jednotkových nákladů nedochází také ke kontrole alikvotní výše dovolené pro projekt a kontroly dodržení maximální výše úvazku. Oproti tomu, u osobních nákladů stanovených na základě ISPV, dochází při realizaci projektu k dokladování těchto osobních výdajů prostřednictvím výstupů ze mzdového účetnictví a dokladů o úhradě (více viz Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část, kap. 8.7.2, část Osobní výdaje). Vykazování osobních nákladů formou jednotkových nákladů (stanovených metodou 1720) tedy přináší snížení administrativní zátěže v průběhu realizace projektu.

Odpověď platná k datu:20. listopadu 2020 09:13

Formulář

Nový dotaz