Při volbě jednotkových nákladů se do těchto započítává i příspěvek na penzijní připojištění, pokud to vyplývá z kolektivní smlouvy zaměstnavatele?

Při výpočtu výše jednotkového nákladu zaměstnance (tzn., hodinové sazby nákladů na zaměstnance) se jako čitatel použijí roční náklady tohoto zaměstnance. Částka ročních nákladů na zaměstnance obsahuje: hrubou mzdu / plat / odměna z DPČ zaměstnance, náhrady mzdy / platu / odměny z DPČ, odvody na SP a ZP za zaměstnavatele, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, popř. odvody do fondu kulturních a sociálních potřeb, sociálního fondu (způsob výpočtu jednotkového nákladu a definice ročních nákladů na zaměstnance je také uvedena v Pravidlech pro žadatele a příjemce - specifická část, kap. 8.7.2). Příspěvek na penzijní připojištění, vyplývající z kolektivní smlouvy zaměstnavatele, se do částky "roční náklady na zaměstnance" použité při výpočtu jednotkového nákladu, nezapočítává.

Odpověď platná k datu:20. listopadu 2020 09:14

Formulář

Nový dotaz