Ve vzorci maximální výše výdajů je počet zapojených škol podle IZO, anebo RED IZO škol?

Do vzorce pro výpočet maximální částky celkových způsobilých výdajů na projekt MAP III dosazujete počet zapojených škol v území dle IZO.

Odpověď platná k datu:20. listopadu 2020 09:18

Formulář

Nový dotaz