Do MI 50810 započítávám nyní i další spolupracující organizace kromě škol (např. organizace zájmového a neformálního vzdělávání). Platí toto i pro MAP III, tj. hodnota MI může být vyšší než počet zapojených škol?

Ano, hodnota indikátoru může být vyšší než je počet zapojených škol. Započítáte i zapojené NNO a další organizace, které splní definici indikátoru uvedenou v příloze č. 1 výzvy. Pozor, nevykazují se organizace, které se zapojily jen do jednorázových akcí.

Odpověď platná k datu:20. listopadu 2020 09:35

Formulář

Nový dotaz