Jaké kroky je třeba podniknout, aby území, spadající v současnosti pod jiný MAP, mohlo být přiřazeno – stát se součástí MAP III jiného nositele? Některé školy chtějí vystoupit ze současného MAP a přidat se jinam. Pokud se nepřidají k nám, tak ze současného MAP vystoupí.

V nezbytně nutných případech je možné činit v souladu s Postupy MAP III změny v hranicích MAP (viz str. 14 - "Pokud je nutné, z důvodů přirozených lokálních funkčních partnerství nebo na základě dosavadních zkušeností z tvorby MAP, aby hranice MAP byla rozšířena nebo zúžena o jednotlivé školy, které leží v území sousední ORP, je to možné po dohodě s tímto územím ORP. Tato situace může nastat také v případě, pokud je na území správního obvodu ORP škola, která je spádová pro obce v území jiného správního obvodu ORP.  Každá škola - všechna její IZO - může být zahrnuta pouze v jednom MAP"). Vymezení změny území pro MAP III by měly projednat Řídicí výbory dotčených MAP II a následně území potvrdí svým stanoviskem/usnesením Regionální stálá konference daného kraje.

Odpověď platná k datu:20. listopadu 2020 09:37

Formulář

Nový dotaz