Jak máme započítávat školy, jejichž zřizovatel nemá sídlo v území vymezeném pro MAP III?

Je třeba, aby jedna škola byla vždy započtena jen v jednom MAP, resp., aby na ni nebyly nárokovány finanční prostředky násobně, ve dvou či více projektech MAP výzvy Akční plánování v území.  Je třeba, aby žadatel toto diskutoval se zřizovateli i řediteli škol v rámci jejich oslovení ke spolupráci při zapojení do aktivit projektu a upozornil ředitele/zřizovatele, že není možné vydat případný Souhlas se zařazením do projektu MAP III více než 1 realizátorovi MAP, resp. více než pro 1 projekt MAP.  

Odpověď platná k datu:24. března 2021 14:34

Formulář

Nový dotaz