Jak do žádosti o podporu nastavit závěrečnou zprávu o realizaci (ZZoR), když na ni na konci projektu vycházejí jen 2 měsíce (10 a 11/2023)? Je možné udělat ZZoR za 2 měsíce, nebo je lepší prodloužit o 2 měsíce předchozí období?

V době podání žádosti o podporu je třeba vyplnit i poslední dvouměsíční období, na které vychází ZZoR.

V průběhu realizace projektu lze přes změnové řízení požádat o nepředložení poslední řádné ZoR projektu/ŽoP (viz kapitola 7.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část). Jedná se o podstatnou změnu. Tato změna je možná v případě, že by poslední průběžná ZoR projektu/ŽoP měla být předložena do dvou měsíců (včetně) před ukončením realizace projektu. Příjemce požádá o nepředložení ZoR projektu/ŽoP a o úpravu finančního plánu obdobným způsobem, jako v případě dřívějšího předložení ZoR projektu/ŽoP. Řídicí orgán následně může povolit vypracování pouze závěrečné ZoR projektu (ZZoR projektu) / závěrečné ŽoP (ZŽoP).

Odpověď platná k datu:22. ledna 2021 07:14

Formulář

Nový dotaz