ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jaká jsou pravidla (podmínky) souběžné realizace prodlouženého projektu z výzvy Šablony II a projektu z výzvy Šablony III?

Pokud škola stále realizuje projekt z výzvy Šablony II, který je prodloužen, a zároveň škola v době prodloužení začala s realizací projektu z výzvy Šablony III, nesmí docházet k paralelní realizaci stejných aktivit daného subjektu (MŠ nebo ZŠ) v projektech výzev Šablony II a III. Nejprve je nutné ukončit realizaci aktivity z výzvy Šablony II a teprve po jejím ukončením začít s realizací stejné aktivity z výzvy Šablony III. MŠ v III. vlně šablon mají stejné aktivity pro MŠ z II. vlny šablon, ZŠ v III. vlně šablon mají stejné aktivity pro ZŠ z II. vlny šablon. Šablony školní družiny (ŠD) a školního klubu (ŠK) z II. vlny šablon nemají žádné stejné aktivity v III. vlně šablon, protože ve výzvě Šablony III nejsou ŠD a ŠK oprávněnými příjemci.

Příklad:

Pokud škola ve výzvách Šablony II a III zvolila aktivitu Využití ICT ve vzdělávání (ve stejné nebo různých variantách) pro MŠ a/nebo ZŠ, potom je nutné nejprve ukončit realizaci této šablony  v projektu výzvy Šablony II a teprve poté začít s realizací této šablony v projektu výzvy Šablony III. Veškeré kroky spojené s pořízením mobilních zařízení pro úspěšnou realizaci této aktivity výzvy Šablony III (výběrová řízení, nákup mobilních zařízení apod.) je však možné uskutečňovat již v době dokončování realizace aktivity Využití ICT ve vzdělávání v projektu výzvy Šablony II.

Výuku v rámci aktivity v projektu výzvy Šablony III je možné realizovat až s nově pořízenými zařízeními v rámci této aktivity.

Pokud škola aktivitu Využití ICT ve vzdělávání zvolila pouze ve výzvě Šablony III (popř. dokončuje tuto aktivitu ve školní družině či školním klubu), může s její realizací začít ihned bez ohledu na to, že  v prodloužení projektu stále realizuje jiné šablony z výzvy Šablony II.

 

Tématu překryvu šablon se také věnoval dotaz č. 15 (viz níže).

Odpověď platná k datu:31. srpna 2021 10:07

Formulář

Nový dotaz