Jakým způsobem provádět aktualizaci tabulek investičních priorit, když projekt MAP II končí během roku 2021 a navazující projekt MAP III zahájíme až v roce 2022?

Tabulky investičních záměrů pro čerpání financí z nového programového období stačí mít připravené (schválené) ve chvíli, kdy ŘO IROP 2021-27 vyhlásí výzvu k předkládání žádostí na téma vzdělávání. Dle informací z MMR budou výzvy vyhlášeny po schválení IROP ze strany Evropské komise (může to být konec roku 2021, nebo začátek roku 2022). V případě, že v roce 2021 ještě nebudete mít v realizaci projekt MAP III, je možné provést aktualizaci SR MAP včetně kapitoly investičních priorit v rámci projektu MAP II. V případě, že budete současně předkládat 2 tabulky (původní pro programové období 2014 – 20 a nové pro programové období 2021-27) budou vypadat takto:

V tabulkách investičních priorit pro období 2014-20 ponecháte:
- investiční záměry, které již byly podpořeny (zrealizovány, dokončeny),
- investiční záměry, které probíhají nebo jsou v řízení;
- případně investiční záměry, které ještě nebyly podpořeny a je možné, že se v letošním roce najde fin. zdroj na jejich podporu.

Do nové tabulky na období 2021-27 uvedete:
- nové investiční záměry, které plánujete podpořit v období 2021-27;
- investiční záměry, které byly ve staré tabulce, ale nebyly podpořeny a jsou aktualizovány (tj. časový posun v realizaci, výše fin. podpory atp.).

Odpověď platná k datu:13. května 2021 14:03

Formulář

Nový dotaz