Je možné hradit členy realizačního týmu i z paušálu - například vedoucí a členy pracovních skupin, evaluátora?

U pozic, u kterých se plánuje jejich financování z paušálních nákladů/jiných zdrojů žadatele, bude v příloze Realizační tým uvedena vazba na položku rozpočtu 1.3 Paušální náklady/v případě hrazení pozice z jiných zdrojů žadatele nebude vazba na položku rozpočtu vyplněna. Z důvodu řádného posouzení kritéria „V1.1 Struktura a velikost administrativního a odborného týmu (úvazky včetně případného externího zajištění)“ je přímo nezbytné, aby v příloze Realizační tým byly uvedeny i pozice hrazené z paušálních nákladů/jiných zdrojů. U těchto pozic je však dostačující vyplnit vedle vazby na položku rozpočtu (vyjma pozic hrazených z jiných zdrojů žadatele) pouze údaje k velikosti úvazku a doby zapojení do realizace projektu.

Odpověď platná k datu:13. května 2021 13:56

Formulář

Nový dotaz