Jednou z povinných příloh žádosti o podporu v aktivitě A jsou souhlasy škol se zapojením do MAP III. Je možné doložit tyto souhlasy s elektronickým podpisem ředitele příslušných škol?

Ano, příloha může být podepsána elektronickým podpisem statutárního zástupce školy/oprávněné osoby.

Odpověď platná k datu:22. ledna 2021 07:12

Formulář

Nový dotaz