Kdy je třeba mít připravené a řídicím výborem schválené tabulky investičních priorit MAP na období 2021-27?

Tabulky investičních priorit pro čerpání podpory z nového programového období 2021-27, které budou součástí Strategického rámce MAP, stačí mít připravené (schválené) ve chvíli, kdy ŘO IROP 2021-27 vyhlásí výzvu k předkládání žádostí na téma vzdělávání. Dle informací z MMR budou výzvy vyhlášeny po schválení IROP ze strany Evropské komise (může to být konec roku 2021, nebo začátek roku 2022).

Odpověď platná k datu:13. května 2021 14:19

Formulář

Nový dotaz