Kdy máme začít používat nové tabulky pro investiční priority území, které se stanou součástí Strategického rámce MAP a byly zveřejněny na webu OP VVV?

Tabulky pro zaznamenávání investičních priorit, které jsou zveřejněny na webu u výzvy Akční plánování v území, jsou předpokladem pro čerpání finančních prostředků z výzev IROP 2021+ vyhlašovaných pro oblast vzdělávání. Strategický rámec s těmito tabulkami musí být schválen Řídicím výborem a zveřejněn na stránkách MMR (územní dimenze) či stránkách městské části Prahy ve chvíli, kdy se budou předkládat jednotlivé projektové záměry z těchto tabulek do výzev IROP.

Odpověď platná k datu:24. března 2021 14:35

Formulář

Nový dotaz