Když máme investiční záměry pro MAP schválené zřizovateli a jsou stále aktuální, stačilo by je přepsat do tabulky na období 2021-27 nebo je nutné znovu jejich schválení zřizovateli?

Pokud bude mít aktualizovaný investiční záměr jiné parametry, než jsou parametry a informace uvedené v již vydaném „souhlasu zřizovatele“, bude třeba jeho nový souhlas (s novými parametry/údaji o investičním záměru). Pokud se nic z parametrů/údajů o investičním záměru, které byly v „souhlasu zřizovatele“ uvedeny nemění, není třeba vydávat jeho souhlas nový.

Odpověď platná k datu:13. května 2021 14:16

Formulář

Nový dotaz