Mohou školy údaje o investičních projektových záměrech přímo vyplňovat do nových tabulek investičních priorit MAP, které následně bude schvalovat řídicí výbor nebo je nutné ke každému projektu ze strany škol vyplnit formulář projektové fiše a tyto údaje pak přenést do nové tabulky investičních priorit?

Způsob, jakým bude příjemce MAP od škol zjišťovat informace a podrobnosti o investičních záměrech je plně v jeho kompetenci. Pro ŘO OP VVV je důležité dodržení pravidel uvedených v Postupech MAP III (existence a archivace souhlasů zřizovatelů se zařazením investičního záměru do SR MAP, dohod o potřebnosti a využitelnosti investice a dohod o efektivní využitelnosti investice – viz tabulka na str. 52-53).

Odpověď platná k datu:13. května 2021 14:12

Formulář

Nový dotaz