Na webu společnosti Alza.cz jsme se dozvěděli, že nabízí notebooky a tablety pro realizaci šablon. Opravdu lze v rámci výzvy Šablony III volit tuto aktivitu?

Ano, ve výzvě Šablony III je jedna ze šablon (aktivit) nazvaná Využití ICT ve vzdělávání. Aktivita je určena pro MŠ i ZŠ a jejím cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Pro realizaci jedné šablony zakoupí škola 10 mobilních zařízení (tabletů nebo notebooků), s nimiž realizuje výuku. Podrobný výklad šablony a podmínek její realizace naleznete v Příloze č. 3 výzvy – Přehled šablon a jejich věcný výklad dostupné na odkazu https://opvvv.msmt.cz/download/file4881.pdf.

Příjem žádostí o podporu ve výzvě Šablony III končí 29. 6. 2021 ve 14 hodin. Projekty v této výzvě lze realizovat nejpozději do 30. 6. 2023. Dovolujeme si v souvislosti s nákupem mobilních zařízení upozornit na nutnost dodržovat veškerá pravidla týkající se zadávání veřejných zakázek dle platné legislativy. Příjemce dotace je dále povinen řídit se Rozhodnutím o poskytnutí dotace, Pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, popřípadě pravidly zřizovatele.

Odpověď platná k datu:25. června 2021 09:39

Formulář

Nový dotaz