ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pedagog zapojený do realizace aktivity 3.II/7 Tandemová výuka ukončil pracovní poměr a nestihl dokončit realizaci celé aktivity. Je možné ho nahradit jiným pedagogem, který by aktivitu dokončil?

Dle přílohy 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad jsou výstupem aktivity Tandemová výuka dva absolventi 10 ucelených bloků vzájemné spolupráce pedagogů v celkové délce 20 hodin vzdělávání každého pedagoga. Z tohoto důvodu není možné aktivitu realizovat více pedagogy a absolvované hodiny dělit mezi více osob.

V případě, že se příjemci nepodaří zrealizovat všech 20 hodin spolupráce, je možné do závěrečné zprávy o realizaci vykázat i částečně splněnou aktivitu. Aktivita se skládá z 10 jednotek aktivity. Jedna jednotka představuje dvouhodinový blok spolupráce pedagogů. V takovém případě příjemce vrací po schválení závěrečné zprávy o realizaci pouze částku odpovídající součtu nesplněných jednotek, nikoli částku odpovídající celé aktivitě/šabloně. Bližší vysvětlení je uvedeno v příloze 3 výzvy na str. 109.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Odpověď platná k datu:29. března 2022 15:57

Formulář

Nový dotaz