Pokud by se podepisovaly všechny dokumenty nejprve panem starostou a poté ještě jednou jím v systému ISKP, musíme je konvertovat do formátu pdf?

Pro tuto výzvu je forma doložení všech příloh prostá kopie, tudíž není nutný ani elektronický podpis přílohy v IS KP14+.

Odpověď platná k datu:24. března 2021 14:31

Formulář

Nový dotaz