Tabulky investičních priorit pro období 2021-27 je třeba odevzdávat opatřené elektronickým podpisem oprávněné osoby – co je tím myšleno?

Oprávněnou osobou je předseda řídicího výboru MAP, který podepíše tabulky investičních priorit 2021-27 (tj. 1 soubor pdf obsahující všechny tabulky, případně jednotlivé tabulky ve formátu pdf a každý ze souborů opatřený jeho podpisem).

Odpověď platná k datu:13. května 2021 14:25

Formulář

Nový dotaz