ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

V současné době zaznamenáváme na naší škole vysokou míru nemocnosti žáků. Žádná třída však není v karanténě. Můžeme realizovat doučování a kluby pro žáky distanční formou, tedy online? Klub navštěvují žáci z různých tříd, nechceme z preventivních důvodů míchat kolektivy.

V případě, že ve škole není zakázána nebo omezena osobní přítomnost dětí/žáků/studentů na základě mimořádných opatření vydaných zákonem, vyhláškou ministerstva, nařízením či usnesením vlády nebo mimořádným opatřením krajské hygienické stanice, je příjemce povinen se řídit při realizaci aktivit přílohou č. 3 výzvy – Přehled šablon a jejich věcný výklad. V tomto případě nelze využít Sdělení k realizaci šablon č. 3.

Aktivity doučování a klubů pro žáky musí být dle přílohy č. 3 výzvy realizovány pouze prezenční formou a je nezbytné dodržet délku realizace v období pěti po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Odpověď platná k datu:13. prosince 2021 10:17

Formulář

Nový dotaz