ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Za jakých podmínek lze realizovat pronájem nebo výpůjčku majetku spolufinancovaného byť i částečně z prostředků OP VVV v období realizace nebo udržitelnosti projektu?

Odpověď platná k datu:29. května 2023 12:30

Formulář

Nový dotaz