ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Seminář pro žadatele – Výzva č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV), 30. 10. 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele – Výzva č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV).        

 

 

Datum konání: 30. října 2017

Čas konání: 10:00 −16:00 (registrace od 9:30)

Místo konání: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Zlatá zasedací místnost (2. patro)

 

Seminář je určen pro úspěšné žadatele a příjemce finanční podpory z OP VVV, prioritní osy 3, výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV).

 

Cílem semináře je seznámit účastníky s vykazováním věcné a finanční části realizace projektu, s dokladováním výstupů a podkladů ke Zprávám o realizaci a žádostem o platbu a s prací v systému ISKP14+ při vyplňování Zpráv o realizaci a Žádostí o platbu a s postupem při zadávání veřejných zakázek.

 

Dovolujeme si upozornit, že seminář je určen výhradně pro zástupce žadatelů/příjemců této výzvy a že vzhledem k omezené kapacitě semináře je možná účast nejvýše 2 zástupců za jednoho příjemce.


V případě zájmu o účast je nutná registrace nejpozději do 27. října 2017.

Počet účastníků je omezen na 30/0.

V rámci semináře bude zajištěno pouze drobné občerstvení.

Místo

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, Zlatá zasedací místnost (2. patro)

Související informace

Již nelze přihlásit

Začátek

30. října 2017 12:40

Kapacita semináře/náhradníci

30/0

Volná místa/náhradníci

30/0

Emaily na organizátora

seminare.opvvv@msmt.cz