Blízké akce a semináře

21.září
Ukončování projektů v šablonách Distanční formou přes Microsoft Teams

Mapa projektů OP VVV

Všechny projekty podpořené z fondů EU najdete na webu DotaceEU.cz.