Blízké akce a semináře

11.leden
Seminář pro MAS – Evaluace šablon v OP VVV Distanční formou přes Microsoft Teams

Mapa projektů OP VVV

Všechny projekty podpořené z fondů EU najdete na webu DotaceEU.cz.