ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

24. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Praha, 10. května 2022 – Ve čtvrtek 5. května se v pražském kongresovém hotelu Iris Eden konalo již 24. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), kterému předsedal náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václav Velčovský. Členové výboru byli seznámeni s rozsáhlou podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Ukrajině, zabývali se implementací opatření pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19, projednali a schválili strategické dokumenty a diskutovali o aktuálním stavu vyjednávání nového Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

Náměstek Velčovský zahájil filozoficky: „Podmínkou existence času je změna. Pokud ke změnám nedochází a vše je strnulé a neměnné, čas neexistuje. To se nedá říct o našich – vašich projektech. Díky nim jste dokázali do hloubky změnit český vzdělávací ekosystém – pomohli jste implementovat společné vzdělávání, rozjeli jste principy velkých výzkumných infrastruktur, proměnili obsahy studijních programů na vysokých školách a mnoho dalšího. Čas díky vám rozhodně existuje a existovat bude.“

Ředitelka Odboru koncepce a vedení OP Aneta Caithamlová dodala: „Všechny finanční prostředky jsou již zazávazkovány, téměř všechna rozhodnutí jsou již vydána, což je obrovský úspěch. A nejen že jsou vydána. Také díky dobře napsaným výzvám a dobře implementujícím projektům jsme mohli velmi pružně reagovat na Covid. To platí i o OP JAK – je napsán takovým způsobem, že se do něj bez problémů vejde i podpora ukrajinských dětí, žáků a studentů.“

Zástupci Evropské komise zdůraznili, že Česká republika je vnímána jako země velmi solidární a akceschopná vůči ukrajinským uprchlíkům. Současně informovali o očekávaném brzkém schválení OP JAK, aby bylo možné z programu co nejdříve financovat nejen běžné aktivity, ale právě i integraci ukrajinských dětí do českého školství.

Náměstek Velčovský prezentoval rozsáhlou podporu MŠMT Ukrajině a upozornil na spuštění informačních webů researchin.cz a studyin.cz/ukraine, které spravuje Dům zahraniční spolupráce, příspěvková organizace DZS. Ředitelka Caithamlová shrnula celkový počet 76 vyhlášených výzev, z nichž v současné době probíhají poslední dvě, zmínila dopady pandemie COVID-19 a aktuálně i dopady ruské agrese proti Ukrajině na realizaci projektů a indikovala různé přístupy pro minimalizaci rizik na projekty ŘO OP VVV. Představila stav čerpání, přičemž nejvíce prostředků vzhledem k celkové alokaci v rámci evropských fondů v ČR bylo proplaceno právě z OP VVV. Potvrdila také splnění pravidla N+3 pro rok 2022.

Členové MV schválili Výroční zprávu o implementaci OP VVV za rok 2021 a vzali na vědomí Pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu OP VVV na rok 2022. Následující body zasedání se věnovaly realizovaným komunikačním aktivitám, především šlo o představení závěrečného vydání newsletteru NoVVVinky, který bilancuje nad končícím OP VVV a navazujícím OP JAK, dále o spuštění nových webových stránek OP JAK (i FB OP JAK), uvedení komunikační strategie pro příjemce související se současnou situací na Ukrajině a nastavení komunikace pro startující výzvy šablon OP JAK.

Tématem jednání bylo také představení souhrnných informací o realizaci individuálních projektů systémových (IPs). Zástupci příjemců prezentovali pokroky a dopady u třech projektů IPs, které jdou do svého posledního roku úspěšné realizace, a to Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib (NTK), Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 (MPO), Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů – SYPO (NPI).

Členové MV byli informováni o aktuálním stavu vyjednávání nového OP JAK na období 2021–2027. Schválení OP JAK je ze strany EK očekáváno v polovině června, zároveň byl představen indikativní harmonogram výzev na rok 2022 s předpokládaným vyhlášením prvních výzev v květnu – Teaming CZ I, Šablony pro MŠ a ZŠ I, Šablony pro SŠ a VOŠ I a IPs Vzdělávání. Ve výzvách Šablony pro MŠ a ZŠ I je počítáno s ověřením modelu institucionalizace podpůrných pedagogických pozic školního psychologa a školního speciálního pedagoga v ZŠ s cílem zajistit dlouhodobou stabilitu těchto pozic ze státního rozpočtu. Po vyhodnocení modelu institucionalizace otestovaného ve výzvě dojde k jeho převzetí do národního financování. Bližší informace o OP JAK jsou k dispozici na webu.

Příští 25. zasedání MV OP VVV proběhne 1. prosince 2022. Zasedání budou předcházet jednání MV OP JAK v květnu i červnu 2022.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

 

Internetové stránky:
opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz 

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/