Nalezeno 352 výsledků
NoVVVinky 02/2021

NoVVVinky 02/2021

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/novvvinky-02-2021.htm

Přínášíme podzimní vydání NoVVVinek! V článku k šablonám si připomeneme počátky šablon a výzvy vyhlášené v rámci OP VVV. Dále se dočtete o úspěchu mediální kampaně OP VVV, cestách putovní výstavy, stavu našich výzev, pročtete si nejčastější dotazy a podíváte se na výběr zveřejňovaných příspěvků na našich sociálních sítích. Přinášíme také rozhovory s projekty, týkající se Zlínské podpory budoucích učitelů, rozvoje inovačního potenciálu Královéhradeckého kraje či unikátního výzkumu kosmického záření Akademie věd. V galerii podpořených se seznámíte s doc. Ing. Tomášem Kuštou, Ph.D., který byl na ČZU hlavním řešitelem projektu podpořeného z OP VVV a v neposlední řadě přinášíme také aktuální informace k OP JAK.

 

PROJEKT OP VVV: ČVUT buduje infrastrukturu pro studium biomedicínského inženýrství!

PROJEKT OP VVV: ČVUT buduje infrastrukturu pro studium biomedicínského inženýrství!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-cvut-buduje-infrastrukturu-pro-studium-biomedicinskeho-inzenyrstvi.htm

Praha, 12. října 2021 – První podzimní rozhovor nás zavede do Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, která realizuje projekt zaměřený na rozvoj infrastruktury doktorského programu za účelem zatraktivnění studia a podmínek pro výuku. Od projektu si fakulta slibuje vybudování podpůrného systému pro program Biomedicínské inženýrství co se týče přístrojového, laboratorního a IT vybavení, ale také zajištění podpory vysoké kvality výzkumně studijního programu. Pohovoří prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., hlavní řešitel projektu.

Zveřejněno 12.10.2021

Vláda schválila Operační program Jan Amos Komenský pro nové programové období 2021–2027

Vláda schválila Operační program Jan Amos Komenský pro nové programové období 2021–2027

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vlada-schvalila-operacni-program-jan-amos-komensky-pro-nove-programove-obdobi-2021-2027.htm

Praha, 4. října 2021 – Vláda České republiky na svém dnešním zasedání schválila Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský pro nové období 2021–2027. Jedná se o zásadní krok, který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský posune k další fázi vyjednávání s Evropskou komisí. První výzvy by mohly být vyhlášeny v polovině roku 2022. Žadatelé budou moci v novém programovém období čerpat přibližně 90 miliard korun.

Zveřejněno 04.10.2021

PROJEKT OP VVV: Univerzita Tomáše Bati klade důraz na kvalitní přípravu budoucích učitelů

PROJEKT OP VVV: Univerzita Tomáše Bati klade důraz na kvalitní přípravu budoucích učitelů

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-univerzita-tomase-bati-klade-duraz-na-kvalitni-pripravu-budoucich-ucitelu.htm

Praha, 20. září 2021 – V dnešním rozhovoru Vám představíme projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který je zaměřen nejen na přípravu budoucích učitelů formou posilování praktických dovedností s důrazem na schopnost individualizace pedagogické práce ve spolupráci s budovanou sítí mateřských a základních škol, ale také na rozvoj jejich vysokoškolských učitelů. Podrobněji o projektu pohovořil hlavní řešitel projektu Mgr. et Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D.

Zveřejněno 21.09.2021

Rozhovor s náměstkem Václavem Velčovským nejen o pomoci OP VVV v Ústeckém kraji

Rozhovor s náměstkem Václavem Velčovským nejen o pomoci OP VVV v Ústeckém kraji

https://opvvv.msmt.cz/clanek/rozhovor-s-namestkem-vaclavem-velcovskym-nejen-o-pomoci-op-vvv-v-usteckem-kraji.htm

Jak projekty umožňují zvyšovat kvalitu vzdělávání v České republice a zlepšovat podmínky pro výzkum, který díky tomu obstojí i ve světě? Jaké projekty jsou realizovány v rámci Ústeckého kraje? Nejen na tyto otázky odpovídá v magazínu Ústeckého kraje RegioRevue náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václav Velčovský.

Zveřejněno 14.09.2021

Poslední zastávkou úspěšné putovní výstavy OP VVV s názvem Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka jsou Karlovy Vary

Poslední zastávkou úspěšné putovní výstavy OP VVV s názvem Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka jsou Karlovy Vary

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/posledni-zastavkou-uspesne-putovni-vystavy-op-vvv-s-nazvem-podporene-projekty-pro-skvelou-budoucnost-ceska-jsou-karlovy-vary.htm

Praha, 1. září 2021 – Poslední možnost prohlédnout si Putovní výstavu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s tématikou podpořených projektů pro skvělou budoucnost Česka mají zájemci v Karlových Varech.

Zveřejněno 01.09.2021

PROJEKT OP VVV: Královéhradecký kraj rozvíjí svůj inovační potenciál!

PROJEKT OP VVV: Královéhradecký kraj rozvíjí svůj inovační potenciál!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-kralovehradecky-kraj-rozviji-svuj-inovacni-potencial.htm

Praha, 3. srpna 2021 – Prvním letošním prázdninovým příkladem úspěšného projektu financovaného z OP VVV je Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje II – projekt zaměřený na inovační potenciál kraje. O jeho aktivitách, realizaci a návaznosti na předešlý projekt jsme si povídali s Mgr. Janou Žaludovou, vedoucí Oddělení inovací Centra investic, rozvoje a inovací.

Zveřejněno 02.08.2021

Další zastávkou putovní výstavy OP VVV Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka je Ústí nad Labem

Další zastávkou putovní výstavy OP VVV Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka je Ústí nad Labem

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dalsi-zastavkou-putovni-vystavy-op-vvv-podporene-projekty-pro-skvelou-budoucnost-ceska-je-usti-nad-labem.htm

Praha, 26. července 2021 – Putovní výstava Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s tématikou podpořených projektů pro skvělou budoucnost Česka se posouvá do svého již třetího cíle - Ústí nad Labem.

Zveřejněno 26.07.2021

Poslední vlna šablon z OP VVV ukončena

Poslední vlna šablon z OP VVV ukončena

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/posledni-vlna-sablon-z-op-vvv-ukoncena.htm

Praha, 22. července 2021 – V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl ukončen příjem žádostí ve velmi úspěšné výzvě Šablony III. Ve třetí vlně šablon byly pro MŠ a ZŠ připraveny 3 miliardy Kč. Bylo podáno více než 7 400 žádostí, jejichž celková výše překročila alokaci výzvy o 57 mil. Kč.

Zveřejněno 22.07.2021

Špičková česká věda a kvalitní výzkum slaví úspěch na mezinárodním poli v oblasti výzkumných infrastruktur

Špičková česká věda a kvalitní výzkum slaví úspěch na mezinárodním poli v oblasti výzkumných infrastruktur

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/spickova-ceska-veda-a-kvalitni-vyzkum-slavi-uspech-na-mezinarodnim-poli-v-oblasti-vyzkumnych-infrastruktur.htm

Masarykova Univerzita v Brně využila bohaté zkušenosti z budování české národní výzkumné infrastruktury RECETOX RI, v rámci které je příjemcem OP VVV, ale také z realizace CETOCOEN z OP VaVpI, ke koordinaci nového projektu panevropské infrastruktury podporující výzkum dopadů dlouhodobých expozic různým typům stresorů na zdraví populace a rolí, které tyto expozice hrají při rozvoji chronických onemocnění. Projekt s názvem EIRENE propojuje 50 výzkumných institucí ze 17 zemí světa.

Zveřejněno 13.07.2021

...
Nalezeno 352 výsledků