Nalezeno 332 výsledků
PROJEKT OP VVV: IT4Innovations národní superpočítačové centrum – cesta k exascale

PROJEKT OP VVV: IT4Innovations národní superpočítačové centrum – cesta k exascale

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-it4innovations-narodni-superpocitacove-centrum-cesta-k-exascale.htm

Praha, 30. března 2021 – V březnovém příspěvku zavítáme do Ostravy do IT4Innovations národního superpočítačového centra při VŠB – Technické univerzitě Ostrava. O úspěšném projektu „IT4Innovations národní superpočítačové centrum – cesta k exascale“, který je podpořen v rámci výzvy pro Výzkumné infrastruktury, pohovořil za VŠB – Technickou univerzitu Ostrava Mgr. Branislav Jansík, PhD., řešitel projektu a ředitel superpočítačových služeb IT4Innovations.  

Zveřejněno 30.03.2021

PROJEKT OP VVV: Zážitkem k porozumění: inovativní metody inkluzivní výuky do tříd se žáky se sluchovým postižením

PROJEKT OP VVV: Zážitkem k porozumění: inovativní metody inkluzivní výuky do tříd se žáky se sluchovým postižením

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-inkluze-v-praxi-sarlotka-a-peta-chodi-do-beznych-skol-diky-projektu-3-zakladni-skoly-heureka.htm

Praha, 24. února 2021 – Tento měsíc Vám představíme projekt Zážitkem k porozumění: inovativní metody inkluzivní výuky do tříd se žáky se sluchovým postižením realizovaný 3. základní školou Heuréka v rámci výzvy pro Podporu žáků se zdravotním postižením (Implementace APIV). Co všechno se zatím v projektu podařilo prozradí jeho vedoucí Leona Pejcharová.

Zveřejněno 24.02.2021

PROJEKT OP VVV: Modernizace klíčových výukových prostor Fakulty chemické VUT Brno

PROJEKT OP VVV: Modernizace klíčových výukových prostor Fakulty chemické VUT Brno

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-modernizace-klicovych-vyukovych-prostor-fakulty-chemicke-vut-brno.htm

Praha, 27. ledna 2021 – V druhém brněnském příspěvku tohoto měsíce Vám přinášíme rozhovor s Fakultou chemickou VUT Brno k projektu podaném v rámci výzvy ERDF pro vysoké školy. O projektu s názvem Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury Fakulty chemické pro moderní a otevřené studium si popovídáme s projektovou manažerkou Ing. Andreou Šebestovou.

Zveřejněno 27.01.2021

Projekt OP VVV: Mezinárodní kvalita výzkumu v oblasti spínacích přístrojů a diagnostiky komponent pro elektrické sítě

Projekt OP VVV: Mezinárodní kvalita výzkumu v oblasti spínacích přístrojů a diagnostiky komponent pro elektrické sítě

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-mezinarodni-kvalita-vyzkumu-v-oblasti-spinacich-pristroju-a-diagnostiky-komponent-pro-elektricke-site.htm

Praha, 19. ledna 2021 – První měsíc roku 2021 zaměříme na VUT v Brně. V tomto příspěvku Vás seznámíme s projektem nazvaným „Výkonové laboratoře CVVOZE - modernizace výzkumné infrastruktury“. Projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Posilování kapacit pro kvalitní výzkum. O projektu pohovoří hlavní řešitel projektu doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.

Zveřejněno 19.01.2021

Projekt OP VVV: Zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na Karlovarsku

Projekt OP VVV: Zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na Karlovarsku

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-zkvalitneni-rizeni-skol-a-zvyseni-kvality-vzdelavani-na-karlovarsku.htm

Praha, 2. prosince 2020 – Tento měsíc jsme pro vás jako příklad úspěšného projektu vybrali již dokončený projekt s názvem Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji, který se pyšní také velmi povedeným sborníkem aktivit. Projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a popovídáme si o něm s jeho hlavní projektovou manažerkou Ing. Zuzanou Žitnou.

Zveřejněno 02.12.2020

Projekty OP VVV: Simulační centrum pro mediky, výzkum nanotechnologií nebo vybavení pro tvůrčí centrum

Projekty OP VVV: Simulační centrum pro mediky, výzkum nanotechnologií nebo vybavení pro tvůrčí centrum

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekty-op-vvv-simulacni-centrum-pro-mediky-vyzkum-nanotechnologii-nebo-vybaveni-pro-tvurci-centrum.htm

Představujeme Vám články, které vyšly na webovém portálu Deník.cz v měsíci říjnu. Všechny níže zmíněné projekty jsou spolufinancované z OP VVVV.

Zveřejněno 23.11.2020

Projekt OP VVV: Modernizace Akademie výtvarných umění v Praze

Projekt OP VVV: Modernizace Akademie výtvarných umění v Praze

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-modernizace-akademie-vytvarnych-umeni-v-praze.htm

Praha, 29. října 2020 – V tomto článku bychom vám rádi představili projekt Akademie výtvarných umění v Praze s názvem Modernizace vzdělávací infrastruktury na AVU, který se zaměřuje, jak již název projektu napovídá, na modernizaci a dovybavení akademie, čímž zároveň dojde i ke zvýšení kvality vzdělávání. Projekt, který byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci ERDF výzvy pro vysoké školy II nám představí jeho projektová manažerka Michaela Buriánková.

Zveřejněno 29.10.2020

Zvýšení kvality regionálního vzdělávání je cílem poslední výzvy vyhlašované z OP VVV

Zvýšení kvality regionálního vzdělávání je cílem poslední výzvy vyhlašované z OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zvyseni-kvality-regionalniho-vzdelavani-je-cilem-posledni-vyzvy-vyhlasovane-z-op-vvv.htm

Praha, 30. září 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání připraveno 600 milionů korun na podporu spolupráce zřizovatelů, škol a dalších organizací zabývajících se vzděláváním vedoucí ke zvýšení kvality regionálního vzdělávání. Cílem projektů bude také podpora spolupráce těchto organizací se zaměstnavateli nebo vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku.

Zveřejněno 30.09.2020

NoVVVinky 02/2020

NoVVVinky 02/2020

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/novvvinky-02-2020.htm

Podzimní vydání NoVVVinek je tu a tentokrát v něm najdete hned tři zajímavé rozhovory! První je s učitelem českého jazyka a společenských věd Tomášem Míkou, letošním vítězem ankety Zlatý Ámos. Ve druhém projektu představuje Vít Šimral, radní pro školství, sport a inovace na Magistrátu hlavního města Prahy projekt Prague Smart Accelerator. A třetí rozhovor se věnuje projektu SYPO, který pomohl vzdělávacímu systému během nouzového stavu více než padesátkou webinářů. Zajímavý je i článek o konferenci Věda a výzkum v boji s pandemií nebo několik stran věnovaným příjemcům OP VVV, kteří svými aktivitami pomáhají bojovat s pandemií koronaviru. Již tradičně zde najdete i prezentaci úspěšných projektů nebo aktuální informace týkající se projektů Šablon.

Projekt OP VVV: Centrum pro etiku

Projekt OP VVV: Centrum pro etiku

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-centrum-pro-etiku.htm

Praha, 24. září 2020 – Tento měsíc vás seznámíme s projektem Univerzity Pardubice, který se jmenuje Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka. Projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů.

Zveřejněno 24.09.2020

...
Nalezeno 332 výsledků