ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT - Vyhledávání
Nalezeno 371 výsledků
Slavnostní otevření Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Slavnostní otevření Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/slavnostni-otevreni-simulacniho-centra-lekarske-fakulty-masarykovy-univerzity.htm

Za čtyři semestry prošlo Simulačním centrem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (SIMU) více než 5000 studentů. Trenažéry jim umožňují vyzkoušet si odběr krve, zašití rány, intubaci pacienta, porod nebo správný postup při hromadném neštěstí a výpadku proudu na operačním sále. Pětipatrová budova v bohunickém kampusu je v provozu od září 2020 i díky podpoře z OP VVV.

Zveřejněno 14.06.2022

PROJEKT OP VVV: Brána Brněnska pomáhá vytvořit atraktivní nabídku trávení volného času pro děti a mládež!

PROJEKT OP VVV: Brána Brněnska pomáhá vytvořit atraktivní nabídku trávení volného času pro děti a mládež!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-brana-brnenska-pomaha-vytvorit-atraktivni-nabidku-traveni-volneho-casu-pro-deti-a-mladez.htm

Praha, 31. května 2022 – V květnovém rozhovoru zavítáme do Jihomoravského kraje, kde MAS Brána Brněnska realizuje projekt vedoucí k vytvoření sítě sdílení a výměny zkušeností v rámci neformálního vzdělávání, čímž dosahuje zkvalitnění a zatraktivnění nabídky možností trávení volného času dětí a mládeže. Více o projektu, který také propojuje neformální vzdělávání s formálním zapojením pedagogů, pohovoří manažerka projektu Adéla Kavková.

 

Zveřejněno 31.05.2022

NoVVVinky 01/2022

NoVVVinky 01/2022

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/novvvinky-01-2022.htm

Poslední číslo NoVVVinek je tu! Závěrečné číslo našeho newsletteru se nese v duchu rekapitulace i příprav na další programové období. Přinášíme například rozhovor s ministrem MŠMT či rektorkou Univerzity Karlovy, naleznete zde informace k předsednictví ČR v Radě EU, ohlédnutí za implementací OP VVV, rozhovory s projekty či ředitelem jedné příkladné školy. V závěrečné části se věnujeme aktuálním informacím o Operačním programu Jan Amos Komenský. Tímto vydávání NoVVVinek sice končí, ale už teď se můžete těšit na newsletter OP JAK - s novým obdobím v novém kabátě! Přejeme všem příjemné čtení a děkujeme za přízeň!

Operační program Jan Amos Komenský vyhlásí první výzvy

Operační program Jan Amos Komenský vyhlásí první výzvy

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/operacni-program-jan-amos-komensky-vyhlasi-prvni-vyzvy.htm

Praha, 17. května 2022 – V pondělí 16. května se v Praze konalo nulté jednání Monitorovacího výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (MV OP JAK). I když nový operační program dosud nebyl formálně ze strany Evropské komise (EK) schválen, MŠMT je připraveno vyhlásit výzvy ještě před dokončení schvalovací procedury. Důvodem je především strategický a systémový rozměr prvních výzev.

Zveřejněno 17.05.2022

24. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

24. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/24-zasedani-monitorovaciho-vyboru-operacniho-programu-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani.htm

Praha, 10. května 2022 – Ve čtvrtek 5. května se v pražském kongresovém hotelu Iris Eden konalo již 24. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), kterému předsedal náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václav Velčovský. Členové výboru byli seznámeni s rozsáhlou podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Ukrajině, zabývali se implementací opatření pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19, projednali a schválili strategické dokumenty a diskutovali o aktuálním stavu vyjednávání nového Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

Zveřejněno 10.05.2022

PROJEKT OP VVV: Plzeňská univerzita klade důraz na mobility výzkumných pracovníků a pracovnic!

PROJEKT OP VVV: Plzeňská univerzita klade důraz na mobility výzkumných pracovníků a pracovnic!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-plzenska-univerzita-klade-duraz-na-mobility-vyzkumnych-pracovniku-a-pracovnic.htm

Praha, 27. dubna 2022 – Západočeská univerzita v Plzni cílí projektem financovaným z OP VVV na posílení internacionalizace a prohloubení mezinárodní spolupráce formou výjezdových i příjezdových mobilit vědecko-výzkumných pracovníků a pracovnic.  O průběhu realizace projektu v době pandemie a mezinárodního konfliktu pohovoříme s prorektorkou pro internacionalizaci a garantkou projektu Ing. Ditou Hommerovou, Ph.D., MBA. a s manažerkou projektu Ing. Markétou Ulčovou.

Zveřejněno 27.04.2022

PROJEKT OP VVV: UJEP vyvíjí nano technologie pro zlepšení vlastností kovů!

PROJEKT OP VVV: UJEP vyvíjí nano technologie pro zlepšení vlastností kovů!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-ujep-vyviji-nano-technologie-pro-zlepseni-vlastnosti-kovu.htm

Praha, 29. března 2022 – Březnovým tématem rozhovoru je projekt, který zkoumá možnosti zlepšení mechanických a fyzikálních vlastností kovových materiálů prostřednictvím vývoje nano a mikro povrchových úprav. O cestě k technologii, která umožní zvýšit konkurenceschopnost průmyslových podniků zefektivněním jejich výrobních procesů a zvýšením životnosti výrobních strojů či nástrojů, si popovídáme s prof. Štefanem Michnou, Ph.D., řešitelem projektu NANOTECH ITI II. na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Zveřejněno 29.03.2022

Slavnostní otevření nové budovy CEMMTECH v kampusu univerzity v Ústí nad Labem

Slavnostní otevření nové budovy CEMMTECH v kampusu univerzity v Ústí nad Labem

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/slavnostni-otevreni-nove-budovy-cemmtech-v-kampusu-univerzity-v-usti-nad-labem.htm

Praha, 25. 3. 2022 – Ve středu 23. března proběhlo v Ústí nad Labem slavnostní otevření nové budovy Fakulty strojního inženýrství – CEMMTECH (Centrum materiálů, mechaniky a technologií). Jedná se o součást projektu U21 – Výstavba výukových prostor pro zdravotnické a technické studijní programy, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) a který má pomoci strukturálním změnám Ústeckého kraje.

Zveřejněno 25.03.2022

Laboratoř ke zkoumání plazmatu na ČVUT v televizních novinách

Laboratoř ke zkoumání plazmatu na ČVUT v televizních novinách

https://opvvv.msmt.cz/clanek/laborator-ke-zkoumani-plazmatu-na-cvut-v-televiznich-novinach.htm

Zkušenosti s výzkumem plazmatu budou studenti sbírat v nové laboratoři na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

Zveřejněno 24.02.2022

PROJEKT OP VVV: Škola v Hradeckých Plotištích šablony umí!

PROJEKT OP VVV: Škola v Hradeckých Plotištích šablony umí!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-skola-v-hradeckych-plotistich-sablony-umi.htm

Praha, 16. února 2022 – V dnešním rozhovoru zavítáme do školy, která úspěšně realizuje již třetí projekt v tzv. šablonách, tedy zjednodušených projektech podpořených z OP VVV. Hradecká škola Plotiště využívá této možnosti podpory aktivit svých žáků a pedgagoů již od roku 2016. O těchto projektech a jejich přínosu škole si popovídáme s PaedDr. Ilonou Hojnou, ředitelkou školy.

Zveřejněno 16.02.2022

...
Nalezeno 371 výsledků