Nalezeno 320 výsledků
Projekt OP VVV: Participace žáků na rozhodovacím procesu

Projekt OP VVV: Participace žáků na rozhodovacím procesu

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-participace-zaku-na-rozhodovacim-procesu.htm

Praha, 27. srpna 2020 – Projekt Multikulturního centra Praha se zaměřuje na zvýšení kvality občanského vzdělávání žáků a studentů, a to prostřednictvím jejich přímého zapojení do rozhodovacích procesů. Představí nám ho metodička projektu Tereza Cajthamlová

Zveřejněno 27.08.2020

Projekt OP VVV: Archeologie ukazuje skutečnost, nikoliv naše představy o ní

Projekt OP VVV: Archeologie ukazuje skutečnost, nikoliv naše představy o ní

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-archeologie-ukazuje-skutecnost-nikoliv-nase-predstavy-o-ni.htm

Praha, 28. července 2020 – Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byl podpořen projekt s názvem Doktorandská škola archeologie: nové metody, technologie a výzkum historického dědictví, který vám představí jeho řešitel Mgr. Luboš Chroustovský, Ph.D.

Zveřejněno 28.07.2020

Česká republika již čerpá evropské dotace rychleji

Česká republika již čerpá evropské dotace rychleji

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/ceska-republika-jiz-cerpa-evropske-dotace-rychleji.htm

České republice se podařilo zrychlit čerpání financí z fondů EU a ve srovnání všech zemí evropské osmadvacítky se posunula na 13. místo. Oproti loňskému prosinci se tak Česko posunulo o čtyři pozice vpřed a dostala se tak do té úspěšnější poloviny zemí. Žebříček bere v potaz reálně proplácené prostředky z fondů EU Evropskou komisí. Českým příjemcům bylo do konce května 2020 proplaceno téměř 318 miliard korun, což představuje 50 % celkové alokace pro období 2014-2020. Informuje o tom web Moderniobec.cz.

Zveřejněno 01.07.2020

Peníze z EU zařídily šestině školek chůvy, přijdou další tři miliardy

Peníze z EU zařídily šestině školek chůvy, přijdou další tři miliardy

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/penize-z-eu-zaridily-sestine-skolek-chuvy-prijdou-dalsi-tri-miliardy.htm

Přibližně šestina mateřských škol v Česku má díky evropským dotacím chůvy, které mohou pomáhat učitelkám s péčí o dvouleté děti. K 15. červnu na ně čerpalo peníze z EU 931 školek. Pomocí projektů šablon, mohou nyní žádat o další podporu. K dispozici jsou tři miliardy korun. Informoval o tom server iDNES.cz.

Zveřejněno 29.06.2020

Projekt OP VVV: Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje

Projekt OP VVV: Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-rostliny-jako-prostredek-udrzitelneho-globalniho-rozvoje.htm

Praha, 25. června 2020 – Posledním projektem, který Vám před letními prázdninami představíme, je projekt Univerzity Palackého v Olomouci s názvem Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje. Projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Excelentní výzkum.

Zveřejněno 25.06.2020

V Brně vyroste simulační centrum pro praktickou výuku mediků

V Brně vyroste simulační centrum pro praktickou výuku mediků

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/v-brne-vyroste-simulacni-centrum-pro-praktickou-vyuku-mediku.htm

V Brně se otevře největší simulační centrum pro praktickou výuku mediků v Česku. Unikátní stavba o rozloze osm tisíc metrů čtverečních bude kopírovat nemocniční prostředí od urgentního příjmu po porodní sál a studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) si v ní mají co nejreálněji vyzkoušet své budoucí povolání. Brněnské výukové pracoviště s rozpočtem 1,2 miliardy korun se studentům oficiálně otevře v polovině října a je financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, konkrétně z ERDF výzvy pro vysoké školy.

Zveřejněno 08.06.2020

Projekt OP VVV: K.O.Z.A.

Projekt OP VVV: K.O.Z.A.

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/k-o-z-a.htm

Praha, 3.června 2020 – K.O.Z.A. – Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace, to je název projektu Člověka v tísni, který je zacílen na podporu sociálně znevýhodněných dětí. Představí nám ho projektová manažerka Zuzana Ramajzlová.

Zveřejněno 03.06.2020

Olomoucký kraj díky projektu IKAP podporuje školy na jejich cestě k digitalizaci

Olomoucký kraj díky projektu IKAP podporuje školy na jejich cestě k digitalizaci

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/olomoucky-kraj-diky-projektu-ikap-podporuje-skoly-na-jejich-ceste-k-digitalizaci.htm

Školy se v současné době postupně vrací ke klasické výuce, kterou přerušila opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Podle odborníků je ale zřejmé, že výuka už nikdy nebude probíhat stejně. Různé formy online učení se stanou běžnou součástí vzdělávacího procesu na všech typech škol. „V rámci projektu na implementaci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje s názvem Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce byl už v roce 2017 zřízen Krajský metodický kabinet digitální gramotnosti. Ten cíleně a dlouhodobě podporuje rozvoj digitálních kompetencí pedagogů v kraji,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství Ladislav Hynek. Projekt byl z OP VVV podpořen více než 110 miliony Kč z výzvy Implementace krajských akčních plánů I.

Zveřejněno 22.05.2020

Projekt OP VVV: Strategický projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Projekt OP VVV: Strategický projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/strategicky-projekt-univerzity-tomase-bati-ve-zline.htm

Praha, 14. května 2020 – Tentokrát bychom Vám rádi představili Strategický projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Tento projekt se zaměřuje na strategicky orientované a systematické zvýšení kvality vzdělávací činnosti a přístupu ke vzdělávání na univerzitě. Zároveň se soustředí na zlepšení procesního řízení a kvality hodnocení všech činností UTB. Projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci ESF výzvy pro vysoké školy.

Zveřejněno 14.05.2020

Centrum Recetox získalo finanční podporu na výzkum toxických látek (nejen) z OP VVV

Centrum Recetox získalo finanční podporu na výzkum toxických látek (nejen) z OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/centrum-recetox-ziskalo-financni-podporu-na-vyzkum-toxickych-latek-nejen-z-op-vvv.htm

Centrum RECETOX se v prostorách a s vybavením pořízeným i díky financím z předchozího programového období (OP VaVpI) dlouhodobě věnuje výzkumu toxických látek v prostředí a jejich negativních dopadů na člověka. Díky mimořádnému úspěchu hned ve třech výzvách grantového programu Horizon 2020 (Teaming, Twinning, ERA Chair) bude dál posilovat mezioborovou spolupráci napříč univerzitou a s předními evropskými výzkumnými institucemi, jako je University College London a ETH Zurich nebo síť evropských biobank BBMRI. Na projekt CETOCOEN Excellence, půjde téměř miliarda korun z evropských a národních zdrojů, a významný podíl bude mít i OP VVV.

Zveřejněno 13.05.2020

...
Nalezeno 320 výsledků