ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT - Vyhledávání
Nalezeno 369 výsledků
NoVVVinky 01/2022

NoVVVinky 01/2022

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/novvvinky-01-2022.htm

Poslední číslo NoVVVinek je tu! Závěrečné číslo našeho newsletteru se nese v duchu rekapitulace i příprav na další programové období. Přinášíme například rozhovor s ministrem MŠMT či rektorkou Univerzity Karlovy, naleznete zde informace k předsednictví ČR v Radě EU, ohlédnutí za implementací OP VVV, rozhovory s projekty či ředitelem jedné příkladné školy. V závěrečné části se věnujeme aktuálním informacím o Operačním programu Jan Amos Komenský. Tímto vydávání NoVVVinek sice končí, ale už teď se můžete těšit na newsletter OP JAK - s novým obdobím v novém kabátě! Přejeme všem příjemné čtení a děkujeme za přízeň!

Operační program Jan Amos Komenský vyhlásí první výzvy

Operační program Jan Amos Komenský vyhlásí první výzvy

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/operacni-program-jan-amos-komensky-vyhlasi-prvni-vyzvy.htm

Praha, 17. května 2022 – V pondělí 16. května se v Praze konalo nulté jednání Monitorovacího výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (MV OP JAK). I když nový operační program dosud nebyl formálně ze strany Evropské komise (EK) schválen, MŠMT je připraveno vyhlásit výzvy ještě před dokončení schvalovací procedury. Důvodem je především strategický a systémový rozměr prvních výzev.

Zveřejněno 17.05.2022

24. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

24. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/24-zasedani-monitorovaciho-vyboru-operacniho-programu-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani.htm

Praha, 10. května 2022 – Ve čtvrtek 5. května se v pražském kongresovém hotelu Iris Eden konalo již 24. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), kterému předsedal náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václav Velčovský. Členové výboru byli seznámeni s rozsáhlou podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Ukrajině, zabývali se implementací opatření pro zmírnění dopadů pandemie COVID-19, projednali a schválili strategické dokumenty a diskutovali o aktuálním stavu vyjednávání nového Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

Zveřejněno 10.05.2022

PROJEKT OP VVV: Plzeňská univerzita klade důraz na mobility výzkumných pracovníků a pracovnic!

PROJEKT OP VVV: Plzeňská univerzita klade důraz na mobility výzkumných pracovníků a pracovnic!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-plzenska-univerzita-klade-duraz-na-mobility-vyzkumnych-pracovniku-a-pracovnic.htm

Praha, 27. dubna 2022 – Západočeská univerzita v Plzni cílí projektem financovaným z OP VVV na posílení internacionalizace a prohloubení mezinárodní spolupráce formou výjezdových i příjezdových mobilit vědecko-výzkumných pracovníků a pracovnic.  O průběhu realizace projektu v době pandemie a mezinárodního konfliktu pohovoříme s prorektorkou pro internacionalizaci a garantkou projektu Ing. Ditou Hommerovou, Ph.D., MBA. a s manažerkou projektu Ing. Markétou Ulčovou.

Zveřejněno 27.04.2022

PROJEKT OP VVV: UJEP vyvíjí nano technologie pro zlepšení vlastností kovů!

PROJEKT OP VVV: UJEP vyvíjí nano technologie pro zlepšení vlastností kovů!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-ujep-vyviji-nano-technologie-pro-zlepseni-vlastnosti-kovu.htm

Praha, 29. března 2022 – Březnovým tématem rozhovoru je projekt, který zkoumá možnosti zlepšení mechanických a fyzikálních vlastností kovových materiálů prostřednictvím vývoje nano a mikro povrchových úprav. O cestě k technologii, která umožní zvýšit konkurenceschopnost průmyslových podniků zefektivněním jejich výrobních procesů a zvýšením životnosti výrobních strojů či nástrojů, si popovídáme s prof. Štefanem Michnou, Ph.D., řešitelem projektu NANOTECH ITI II. na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Zveřejněno 29.03.2022

Slavnostní otevření nové budovy CEMMTECH v kampusu univerzity v Ústí nad Labem

Slavnostní otevření nové budovy CEMMTECH v kampusu univerzity v Ústí nad Labem

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/slavnostni-otevreni-nove-budovy-cemmtech-v-kampusu-univerzity-v-usti-nad-labem.htm

Praha, 25. 3. 2022 – Ve středu 23. března proběhlo v Ústí nad Labem slavnostní otevření nové budovy Fakulty strojního inženýrství – CEMMTECH (Centrum materiálů, mechaniky a technologií). Jedná se o součást projektu U21 – Výstavba výukových prostor pro zdravotnické a technické studijní programy, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) a který má pomoci strukturálním změnám Ústeckého kraje.

Zveřejněno 25.03.2022

Laboratoř ke zkoumání plazmatu na ČVUT v televizních novinách

Laboratoř ke zkoumání plazmatu na ČVUT v televizních novinách

https://opvvv.msmt.cz/clanek/laborator-ke-zkoumani-plazmatu-na-cvut-v-televiznich-novinach.htm

Zkušenosti s výzkumem plazmatu budou studenti sbírat v nové laboratoři na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

Zveřejněno 24.02.2022

PROJEKT OP VVV: Škola v Hradeckých Plotištích šablony umí!

PROJEKT OP VVV: Škola v Hradeckých Plotištích šablony umí!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-skola-v-hradeckych-plotistich-sablony-umi.htm

Praha, 16. února 2022 – V dnešním rozhovoru zavítáme do školy, která úspěšně realizuje již třetí projekt v tzv. šablonách, tedy zjednodušených projektech podpořených z OP VVV. Hradecká škola Plotiště využívá této možnosti podpory aktivit svých žáků a pedgagoů již od roku 2016. O těchto projektech a jejich přínosu škole si popovídáme s PaedDr. Ilonou Hojnou, ředitelkou školy.

Zveřejněno 16.02.2022

Mediální kampaň

Mediální kampaň "Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka"

https://opvvv.msmt.cz/clanek/medialni-kampan-podporene-projekty-pro-skvelou-budoucnost-ceska.htm

OP VVV už sedm let pomáhá školám či výzkumným organizacím získávat finanční prostředky z evropských fondů. Tyto projekty umožňují zvyšovat kvalitu vzdělávání v České republice a zlepšovat podmínky pro výzkum, který díky tomu obstojí i ve světě. Podívejte se, jaké projekty byly podpořeny ve Vašem kraji.

Zveřejněno 14.01.2022

PROJEKT OP VVV: V Pardubicích cílí na prakticky orientovanou výuku chemie!

PROJEKT OP VVV: V Pardubicích cílí na prakticky orientovanou výuku chemie!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-v-pardubicich-cili-na-prakticky-orientovanou-vyuku-chemie.htm

Praha, 13. ledna 2022 – V prvním letošním příspěvku se podíváme do Pardubic. Zdejší univerzita realizuje projekt, jehož smyslem je připravit takové vysokoškolsky vzdělané odborníky se znalostmi a praktickými dovednostmi pro chemický průmysl, jaké si žádá trh práce. Univerzita Pardubice tak chce dosáhnout zkvalitnění výuky, při které mohou studenti využívat nejnovější technologické zázemí využívané i v praxi. Více o projektu pohovoří prof. Libor Čapek, řešitel projektu.

Zveřejněno 13.01.2022

...
Nalezeno 369 výsledků