Nalezeno 313 výsledků
Olomoucký kraj díky projektu IKAP podporuje školy na jejich cestě k digitalizaci

Olomoucký kraj díky projektu IKAP podporuje školy na jejich cestě k digitalizaci

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/olomoucky-kraj-diky-projektu-ikap-podporuje-skoly-na-jejich-ceste-k-digitalizaci.htm

Školy se v současné době postupně vrací ke klasické výuce, kterou přerušila opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Podle odborníků je ale zřejmé, že výuka už nikdy nebude probíhat stejně. Různé formy online učení se stanou běžnou součástí vzdělávacího procesu na všech typech škol. „V rámci projektu na implementaci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje s názvem Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce byl už v roce 2017 zřízen Krajský metodický kabinet digitální gramotnosti. Ten cíleně a dlouhodobě podporuje rozvoj digitálních kompetencí pedagogů v kraji,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství Ladislav Hynek. Projekt byl z OP VVV podpořen více než 110 miliony Kč z výzvy Implementace krajských akčních plánů I.

Zveřejněno 22.05.2020

Strategický projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Strategický projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/strategicky-projekt-univerzity-tomase-bati-ve-zline.htm

Praha, 14. května 2020 – Tentokrát bychom Vám rádi představili Strategický projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Tento projekt se zaměřuje na strategicky orientované a systematické zvýšení kvality vzdělávací činnosti a přístupu ke vzdělávání na univerzitě. Zároveň se soustředí na zlepšení procesního řízení a kvality hodnocení všech činností UTB. Projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci ESF výzvy pro vysoké školy.

Zveřejněno 14.05.2020

Centrum Recetox získalo finanční podporu na výzkum toxických látek (nejen) z OP VVV

Centrum Recetox získalo finanční podporu na výzkum toxických látek (nejen) z OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/centrum-recetox-ziskalo-financni-podporu-na-vyzkum-toxickych-latek-nejen-z-op-vvv.htm

Centrum RECETOX se v prostorách a s vybavením pořízeným i díky financím z předchozího programového období (OP VaVpI) dlouhodobě věnuje výzkumu toxických látek v prostředí a jejich negativních dopadů na člověka. Díky mimořádnému úspěchu hned ve třech výzvách grantového programu Horizon 2020 (Teaming, Twinning, ERA Chair) bude dál posilovat mezioborovou spolupráci napříč univerzitou a s předními evropskými výzkumnými institucemi, jako je University College London a ETH Zurich nebo síť evropských biobank BBMRI. Na projekt CETOCOEN Excellence, půjde téměř miliarda korun z evropských a národních zdrojů, a významný podíl bude mít i OP VVV.

Zveřejněno 13.05.2020

Školáci v České Lípě vytvořili originální mapu pomoci

Školáci v České Lípě vytvořili originální mapu pomoci

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/skolaci-v-ceske-lipe-vytvorili-originalni-mapu-pomoci.htm

Plavecký bazén, lékárny, městský úřad, pobočku Všeobecné zdravotní pojišťovny a další místa najde člověk na interaktivní mapě, kterou vytvořili společnými silami žáci z českolipské Základní školy Partyzánská. Mapa vznikla za pomoci metodiky, kterou vyvořilo Multikulturní centrum Praha v rámci projektu OP VVV Participace žáků na rozhodovacím procesu. 

Zveřejněno 29.04.2020

Lékařská fakulta v Hradci Králové je vybavena unikátními přístroji!

Lékařská fakulta v Hradci Králové je vybavena unikátními přístroji!

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/lekarska-fakulta-v-hradci-kralove-je-vybavena-unikatnimi-pristroji.htm

Praha, 22. dubna 2020 – Projekt s názvem Vznik CORE FACILITIES pro zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK Univerzity Karlovy podpořený z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vám představí jeho projektová manažerka Mgr. Eva Šitancová.

Zveřejněno 22.04.2020

Projekt OP VVV: Hands On Muzeum: dotkni se přírody, zažij minulost, tvoř a objevuj

Projekt OP VVV: Hands On Muzeum: dotkni se přírody, zažij minulost, tvoř a objevuj

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-hands-on-muzeum-dotkni-se-prirody-zazij-minulost-tvor-a-objevuj.htm

Praha, 6. 4. 2020 – Kdo z nás by nechtěl zkusit být na chvíli paleontologem odkrývajícím tajemství druhohor nebo si postavit mlýnek na potoce jako naši dědečci? Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byl podpořen projekt, kde se můžete dotknout přírody, zažít minulost, tvořit a objevovat. Přiblíží nám ho projektová manažerka Adéla Venerová.

Zveřejněno 06.04.2020

Ve třetí vlně šablon jsou pro MŠ a ZŠ připravené 3 miliardy Kč

Ve třetí vlně šablon jsou pro MŠ a ZŠ připravené 3 miliardy Kč

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/ve-treti-vlne-sablon-jsou-pro-ms-a-zs-pripravene-3-miliardy-kc.htm

Praha, 6. dubna 2020 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy znovu podpoří z fondů EU mateřské a základní školy v celé republice. Finanční podporu v celkovém objemu 3 miliardy Kč jim umožní získat právě vyhlášená výzva Šablony III. V předchozích dvou vlnách tzv. šablon podpořil Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání regionální školství více než 9,5 miliardy Kč.

Zveřejněno 06.04.2020

NoVVVinky 01/2020

NoVVVinky 01/2020

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/novvvinky-01-2020.htm

Nejnovější vydání našeho newsletteru je tu! Můžete si zde přečíst rozhovor s náměstkem Václavem Velčovským O krátkých a dlouhých penězích či vyprávění Ondřeje Ševčíka o tandemové výuce na waldorfské škole. Inspirovat vás také může představení interaktivní učebnice Vividbooks, která by měla přispět k zábavnějšímu studiu fyziky na základní škole. Jarní číslo nabízí opět i prezentace úspěšných projektů, které se zabývají například 3D tiskem ve stavebnictví a architektuře, stážemi mladých vědců či přibližují práci chůvy v mateřské škole.

Upozornění redakce:

Uzávěrka tohoto čísla NoVVVinek byla před vypuknutím pandemie koronaviru, následným vyhlášením nouzového stavu v České republice a zavedením mimořádných opatření proti jejímu šíření. Aktuální informace pro žadatele a příjemce OP VVV vydané Řídicím orgánem OP VVV k současnému nouzovému stavu průběžně zveřejňujeme na našem webu.

Gaudeamus Praha 2020

Gaudeamus Praha 2020

https://opvvv.msmt.cz/clanek/item1038879.htm

Ve dnech 21. až 23. ledna 2020 se zástupci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) zúčastnili jako vystavovatelé Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Praze. Veletrh, během tří dnů jeho konání, navštívilo 13 136 návštěvníků.

Zveřejněno 26.03.2020

Projekt OP VVV: Národní výzkum stárnutí

Projekt OP VVV: Národní výzkum stárnutí

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-narodni-vyzkum-starnuti.htm

Praha, 12. března 2020 – Tentokrát bychom Vám rádi představili projekt Národohospodářského ústavu AV ČR s názvem SHARE-CZ+ Národní výzkum stárnutí. Projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Výzkumné infrastruktury.

Zveřejněno 12.03.2020

...
Nalezeno 313 výsledků