Nalezeno 344 výsledků
Další zastávkou putovní výstavy OP VVV Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka je Ústí nad Labem

Další zastávkou putovní výstavy OP VVV Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka je Ústí nad Labem

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dalsi-zastavkou-putovni-vystavy-op-vvv-podporene-projekty-pro-skvelou-budoucnost-ceska-je-usti-nad-labem.htm

Praha, 26. července 2021 – Putovní výstava Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s tématikou podpořených projektů pro skvělou budoucnost Česka se posouvá do svého již třetího cíle - Ústí nad Labem.

Zveřejněno 26.07.2021

Poslední vlna šablon z OP VVV ukončena

Poslední vlna šablon z OP VVV ukončena

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/posledni-vlna-sablon-z-op-vvv-ukoncena.htm

Praha, 22. července 2021 – V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl ukončen příjem žádostí ve velmi úspěšné výzvě Šablony III. Ve třetí vlně šablon byly pro MŠ a ZŠ připraveny 3 miliardy Kč. Bylo podáno více než 7 400 žádostí, jejichž celková výše překročila alokaci výzvy o 57 mil. Kč.

Zveřejněno 22.07.2021

Špičková česká věda a kvalitní výzkum slaví úspěch na mezinárodním poli v oblasti výzkumných infrastruktur

Špičková česká věda a kvalitní výzkum slaví úspěch na mezinárodním poli v oblasti výzkumných infrastruktur

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/spickova-ceska-veda-a-kvalitni-vyzkum-slavi-uspech-na-mezinarodnim-poli-v-oblasti-vyzkumnych-infrastruktur.htm

Masarykova Univerzita v Brně využila bohaté zkušenosti z budování české národní výzkumné infrastruktury RECETOX RI, v rámci které je příjemcem OP VVV, ale také z realizace CETOCEON z OP VaVpI, ke koordinaci nového projektu panevropské infrastruktury podporující výzkum dopadů dlouhodobých expozic různým typům stresorů na zdraví populace a rolí, které tyto expozice hrají při rozvoji chronických onemocnění. Projekt s názvem EIRENE propojuje 50 výzkumných institucí ze 17 zemí světa.

Zveřejněno 13.07.2021

PROJEKT OP VVV: Unikátní výzkum kosmického záření a jevů v atmosféře

PROJEKT OP VVV: Unikátní výzkum kosmického záření a jevů v atmosféře

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-unikatni-vyzkum-kosmickeho-zareni-a-jevu-v-atmosfere.htm

Praha, 29. června 2021 – Tento měsíc představujeme čtenářům projekt pod hlavičkou Ústavu jaderné fyziky AV ČR, který je zaměřen na výzkum v oblasti atmosférické fyziky. Studiu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře se věnuje multidisciplinární tým, jedná se o problematiku protínající oblasti meteorologie, fyziky atmosféry, fyziky ionizujícího záření, šíření elektromagnetického signálu atmosférou, kosmického počasí, studia bleskových výbojů a ionizace obecně. Více o tomto zajímavém projektu pohovoří Ing. Ondřej Ploc, Ph.D., zastupující ředitel projektu, a Ing. Josef Šalamon, manažer projektu.

Zveřejněno 29.06.2021

Druhou zastávkou putovní výstavy OP VVV jsou Pardubice

Druhou zastávkou putovní výstavy OP VVV jsou Pardubice

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/druhou-zastavkou-putovni-vystavy-op-vvv-jsou-pardubice.htm

Praha, 28. června 2021 – Po premiérové prezentaci v Opavě se putovní výstava Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) s názvem Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka přesouvá do východočeských Pardubic.

Zveřejněno 28.06.2021

Putovní výstava OP VVV představí Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka

Putovní výstava OP VVV představí Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/putovni-vystava-op-vvv-predstavi-podporene-projekty-pro-skvelou-budoucnost-ceska.htm

Praha, 1. června 2021 – V pondělí 31. května byla v Opavě zahájena putovní výstava venkovních expozic obsahující fotografie a informace o vybraných projektech, které získaly evropské dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Zveřejněno 01.06.2021

PROJEKT OP VVV: V rámci šablon vymysleli studenti gymnázia deskovou hru Rodinná ponorka

PROJEKT OP VVV: V rámci šablon vymysleli studenti gymnázia deskovou hru Rodinná ponorka

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-v-ramci-sablon-vymysleli-studenti-gymnazia-deskovou-hru-rodinna-ponorka.htm

Praha, 19. května 2021 – V květnovém rozhovoru si popovídáme s Mgr. Kamilem Plačkem, vedoucím projektu „Osobnostní rozvoj učitelů a aktivity na SGO Opava“ realizovaného v rámci výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR. Dozvíme se také o deskové hře, kterou studenti tohoto gymnázia vytvořili v reakci na současnou pandemickou situaci.

Zveřejněno 17.05.2021

22. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

22. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/22-zasedani-monitorovaciho-vyboru-operacniho-programu-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani.htm

Praha, 7. května 2021 – Ve čtvrtek 6. května se konalo již 22. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MV OP VVV). Členové výboru na dálku projednali a schválili revizi programového dokumentu OP VVV a Výroční zprávu o implementaci OP VVV za rok 2020. Diskutovalo se nejen o současném programovém období, ale i o přípravě OP JAK a o dalších evropských zdrojích pro výzkum a vzdělávání.

Zveřejněno 07.05.2021

PROJEKT OP VVV: VŠTE reaguje na potřeby trendu „průmysl 4.0“

PROJEKT OP VVV: VŠTE reaguje na potřeby trendu „průmysl 4.0“

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-vste-reaguje-na-potreby-trendu-prumysl-4-0.htm

Praha, 21. dubna 2021 – Jako příklad úspěšného projektu jsme pro Vás tento měsíc vybrali projekt Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Kurzy pro společnost 4.0, reflektující potřeby současného trendu průmyslu 4.0. Projekt byl financován z OP VVV v rámci výzvy Celoživotní vzdělávání na vysokých školách. O průběhu realizace si pohovoříme s vedoucí projektu Bc. Lilianou Kopicovou.

Zveřejněno 21.04.2021

MŠMT schválilo Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský (2021–2027)

MŠMT schválilo Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský (2021–2027)

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/msmt-schvalilo-programovy-dokument-operacniho-programu-jan-amos-komensky-2021-2027-2.htm

Praha, 15. dubna 2021 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) schválilo Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Jedná se o významný posun, kdy OP JAK začíná být uváděn v život. Jan Amos Komenský zdůrazňoval, že vzdělávání je nikdy nekončící proces a že je třeba se mu celoživotně věnovat. OP JAK z tohoto předpokladu vychází.

Zveřejněno 15.04.2021

...
Nalezeno 344 výsledků