ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

25. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Praha, 2. prosince 2022 – Ve čtvrtek 1. prosince proběhlo 25. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MV OP VVV), na kterém byl prezentován aktuální stav implementace programu. Z OP VVV bylo podpořeno více než 21 000 projektů v celkové hodnotě 99 miliard korun. Evropské prostředky díky kvalitním projektům významně podporují rozvoj českého výzkumného a vzdělávacího prostředí.

Zasedání, kterého se účastnili také zástupci Evropské komise, zahájila Aneta Caithamlová, ředitelka odboru koncepce a vedení OP Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Představila aktuální stav implementace a zdůraznila, že ačkoliv všechny přidělené finanční prostředky jsou již tzv. zazávazkované, OP VVV ještě zdaleka není u konce, jelikož třetina z více než 21 000 podpořených projektů je stále v realizaci. Prezentovala velmi dobrý stav čerpání finančních prostředků umožňující maximální využití prostředků přidělených operačnímu programu.

Na jednání bylo představeno Roční vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2022 a projednán Strategický realizační plán na rok 2023 obsahující informace o plánovaném budoucím vývoji stavu implementace OP VVV. Další část zasedání byla věnována vyhodnocení uskutečněných intervencí a prezentaci čtyř již úspěšně ukončených systémových projektů: Podpora krajského akčního plánování – NPI ČR, Strategické řízení a plánování ve školách a v územích – NPI ČR, Podpora práce učitelů – NPI ČR, Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami – MMR.    

Další zasedání MV OP VVV se bude konat 4. května 2023, mezitím proběhnou jednání MV Operačního programu Jan Amos Komenský.