ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Stříhání pásky a slavnostní otevření dokončené budovy teoretických ústavů 2. LF UK

Díky finančním prostředkům z OP VVV byla 4. října 2022 slavnostně otevřena poslední část areálu teoretických ústavů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na Plzeňské ulici v Praze 5.

Po úvodní řeči a poděkování děkana 2. LF UK Marka Babjuka popřáli mnoho studijních i vědeckých úspěchů studentům také rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková, proděkan pro rozvoj 2. LF UK Pavel Kolář a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Za OP VVV se akce účastnil náměstek MŠMT pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václav Velčovský společně se zástupkyní Evropské komise Pavlou Pipkovou.

Nové prostory slouží pro zkvalitnění vzdělávací činnosti, neboť zde jsou umístěny nové učebny, posluchárna, konzultační místnosti, zázemí pro studenty a zaměstnance. Součástí čtvrté etapy byla i výstavba nového objektu zvěřince.

Více se dočtete v článku na webových stránkách 2. LF UK.

 

Zdroj: 2. LF UK