Nalezeno 90 výsledků
Projekty OP VVV: Simulační centrum pro mediky, výzkum nanotechnologií nebo vybavení pro tvůrčí centrum

Projekty OP VVV: Simulační centrum pro mediky, výzkum nanotechnologií nebo vybavení pro tvůrčí centrum

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekty-op-vvv-simulacni-centrum-pro-mediky-vyzkum-nanotechnologii-nebo-vybaveni-pro-tvurci-centrum.htm

Představujeme Vám články, které vyšly na webovém portálu Deník.cz v měsíci říjnu. Všechny níže zmíněné projekty jsou spolufinancované z OP VVVV.

Zveřejněno 23.11.2020

Studenti zdravotnických oborů získali špičkovou cvičnou nemocnici

Studenti zdravotnických oborů získali špičkovou cvičnou nemocnici

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/studenti-zdravotnickych-oboru-ziskali-spickovou-cvicnou-nemocnici.htm

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity (ZSF JU) ve středu 23. září otevřela simulační centrum pro zdravotnické obory, v němž bude učit moderními metodami za využití sofistikovaných modelů a přístrojů. Toto zařízení je unikátní v celé republice a výuku zde zahájí již v říjnu. Stavba byla podpořena z OP VVV skoro 58 miliony Kč z výzvy ERDF pro vysoké školy. Informoval o tom českobudějovický deník.

Zveřejněno 24.09.2020

Česká republika již čerpá evropské dotace rychleji

Česká republika již čerpá evropské dotace rychleji

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/ceska-republika-jiz-cerpa-evropske-dotace-rychleji.htm

České republice se podařilo zrychlit čerpání financí z fondů EU a ve srovnání všech zemí evropské osmadvacítky se posunula na 13. místo. Oproti loňskému prosinci se tak Česko posunulo o čtyři pozice vpřed a dostala se tak do té úspěšnější poloviny zemí. Žebříček bere v potaz reálně proplácené prostředky z fondů EU Evropskou komisí. Českým příjemcům bylo do konce května 2020 proplaceno téměř 318 miliard korun, což představuje 50 % celkové alokace pro období 2014-2020. Informuje o tom web Moderniobec.cz.

Zveřejněno 01.07.2020

Peníze z EU zařídily šestině školek chůvy, přijdou další tři miliardy

Peníze z EU zařídily šestině školek chůvy, přijdou další tři miliardy

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/penize-z-eu-zaridily-sestine-skolek-chuvy-prijdou-dalsi-tri-miliardy.htm

Přibližně šestina mateřských škol v Česku má díky evropským dotacím chůvy, které mohou pomáhat učitelkám s péčí o dvouleté děti. K 15. červnu na ně čerpalo peníze z EU 931 školek. Pomocí projektů šablon, mohou nyní žádat o další podporu. K dispozici jsou tři miliardy korun. Informoval o tom server iDNES.cz.

Zveřejněno 29.06.2020

V Brně vyroste simulační centrum pro praktickou výuku mediků

V Brně vyroste simulační centrum pro praktickou výuku mediků

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/v-brne-vyroste-simulacni-centrum-pro-praktickou-vyuku-mediku.htm

V Brně se otevře největší simulační centrum pro praktickou výuku mediků v Česku. Unikátní stavba o rozloze osm tisíc metrů čtverečních bude kopírovat nemocniční prostředí od urgentního příjmu po porodní sál a studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) si v ní mají co nejreálněji vyzkoušet své budoucí povolání. Brněnské výukové pracoviště s rozpočtem 1,2 miliardy korun se studentům oficiálně otevře v polovině října a je financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, konkrétně z ERDF výzvy pro vysoké školy.

Zveřejněno 08.06.2020

Olomoucký kraj díky projektu IKAP podporuje školy na jejich cestě k digitalizaci

Olomoucký kraj díky projektu IKAP podporuje školy na jejich cestě k digitalizaci

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/olomoucky-kraj-diky-projektu-ikap-podporuje-skoly-na-jejich-ceste-k-digitalizaci.htm

Školy se v současné době postupně vrací ke klasické výuce, kterou přerušila opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Podle odborníků je ale zřejmé, že výuka už nikdy nebude probíhat stejně. Různé formy online učení se stanou běžnou součástí vzdělávacího procesu na všech typech škol. „V rámci projektu na implementaci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje s názvem Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce byl už v roce 2017 zřízen Krajský metodický kabinet digitální gramotnosti. Ten cíleně a dlouhodobě podporuje rozvoj digitálních kompetencí pedagogů v kraji,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství Ladislav Hynek. Projekt byl z OP VVV podpořen více než 110 miliony Kč z výzvy Implementace krajských akčních plánů I.

Zveřejněno 22.05.2020

Centrum Recetox získalo finanční podporu na výzkum toxických látek (nejen) z OP VVV

Centrum Recetox získalo finanční podporu na výzkum toxických látek (nejen) z OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/centrum-recetox-ziskalo-financni-podporu-na-vyzkum-toxickych-latek-nejen-z-op-vvv.htm

Centrum RECETOX se v prostorách a s vybavením pořízeným i díky financím z předchozího programového období (OP VaVpI) dlouhodobě věnuje výzkumu toxických látek v prostředí a jejich negativních dopadů na člověka. Díky mimořádnému úspěchu hned ve třech výzvách grantového programu Horizon 2020 (Teaming, Twinning, ERA Chair) bude dál posilovat mezioborovou spolupráci napříč univerzitou a s předními evropskými výzkumnými institucemi, jako je University College London a ETH Zurich nebo síť evropských biobank BBMRI. Na projekt CETOCOEN Excellence, půjde téměř miliarda korun z evropských a národních zdrojů, a významný podíl bude mít i OP VVV.

Zveřejněno 13.05.2020

Školáci v České Lípě vytvořili originální mapu pomoci

Školáci v České Lípě vytvořili originální mapu pomoci

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/skolaci-v-ceske-lipe-vytvorili-originalni-mapu-pomoci.htm

Plavecký bazén, lékárny, městský úřad, pobočku Všeobecné zdravotní pojišťovny a další místa najde člověk na interaktivní mapě, kterou vytvořili společnými silami žáci z českolipské Základní školy Partyzánská. Mapa vznikla za pomoci metodiky, kterou vyvořilo Multikulturní centrum Praha v rámci projektu OP VVV Participace žáků na rozhodovacím procesu. 

Zveřejněno 29.04.2020

Rozhovor s týmovou manažerkou projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Rozhovor s týmovou manažerkou projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/rozhovor-s-tymovou-manazerkou-projektu-podpora-spolecneho-vzdelavani-v-pedagogicke-praxi-2.htm

Národní institut pro další vzdělávání vede třetím rokem projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Chce lépe připravit učitele na inkluzi a více informovat veřejnost. "Na inkluzi se nabalila spousta mýtů, za co všechno může, a svádí se na ni většina problémů českého školství," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz manažerka projektu Jana Odstrčilová.

Zveřejněno 10.01.2020

Slezská univerzita otevřela unikátní planetárium

Slezská univerzita otevřela unikátní planetárium

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/slezska-univerzita-otevrela-unikatni-planetarium.htm

Unisféra, nebo také sférická projekce. Tak zní označení pro unikátní výukovou pomůcku i samostatné moderní médium, které vzniklo v půdních prostorách budovy Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (Bezručovo náměstí 13, Opava). Velkorysá stavba sestává ze skloněné polokoule o průměru 8 metrů a stupňovitého hlediště s 50 sedadly. Její parametry jsou technickou špičkou. Sloužit studentům univerzity bude od 20. listopadu 2019. Unisféra byla z velké části financována z prostředků OP VVV.

Zveřejněno 21.11.2019

...
Nalezeno 90 výsledků