Nalezeno 85 výsledků
Olomoucký kraj díky projektu IKAP podporuje školy na jejich cestě k digitalizaci

Olomoucký kraj díky projektu IKAP podporuje školy na jejich cestě k digitalizaci

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/olomoucky-kraj-diky-projektu-ikap-podporuje-skoly-na-jejich-ceste-k-digitalizaci.htm

Školy se v současné době postupně vrací ke klasické výuce, kterou přerušila opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Podle odborníků je ale zřejmé, že výuka už nikdy nebude probíhat stejně. Různé formy online učení se stanou běžnou součástí vzdělávacího procesu na všech typech škol. „V rámci projektu na implementaci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje s názvem Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce byl už v roce 2017 zřízen Krajský metodický kabinet digitální gramotnosti. Ten cíleně a dlouhodobě podporuje rozvoj digitálních kompetencí pedagogů v kraji,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství Ladislav Hynek. Projekt byl z OP VVV podpořen více než 110 miliony Kč z výzvy Implementace krajských akčních plánů I.

Zveřejněno 22.05.2020

Centrum Recetox získalo finanční podporu na výzkum toxických látek (nejen) z OP VVV

Centrum Recetox získalo finanční podporu na výzkum toxických látek (nejen) z OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/centrum-recetox-ziskalo-financni-podporu-na-vyzkum-toxickych-latek-nejen-z-op-vvv.htm

Centrum RECETOX se v prostorách a s vybavením pořízeným i díky financím z předchozího programového období (OP VaVpI) dlouhodobě věnuje výzkumu toxických látek v prostředí a jejich negativních dopadů na člověka. Díky mimořádnému úspěchu hned ve třech výzvách grantového programu Horizon 2020 (Teaming, Twinning, ERA Chair) bude dál posilovat mezioborovou spolupráci napříč univerzitou a s předními evropskými výzkumnými institucemi, jako je University College London a ETH Zurich nebo síť evropských biobank BBMRI. Na projekt CETOCOEN Excellence, půjde téměř miliarda korun z evropských a národních zdrojů, a významný podíl bude mít i OP VVV.

Zveřejněno 13.05.2020

Školáci v České Lípě vytvořili originální mapu pomoci

Školáci v České Lípě vytvořili originální mapu pomoci

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/skolaci-v-ceske-lipe-vytvorili-originalni-mapu-pomoci.htm

Plavecký bazén, lékárny, městský úřad, pobočku Všeobecné zdravotní pojišťovny a další místa najde člověk na interaktivní mapě, kterou vytvořili společnými silami žáci z českolipské Základní školy Partyzánská. Mapa vznikla za pomoci metodiky, kterou vyvořilo Multikulturní centrum Praha v rámci projektu OP VVV Participace žáků na rozhodovacím procesu. 

Zveřejněno 29.04.2020

Rozhovor s týmovou manažerkou projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Rozhovor s týmovou manažerkou projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/rozhovor-s-tymovou-manazerkou-projektu-podpora-spolecneho-vzdelavani-v-pedagogicke-praxi-2.htm

Národní institut pro další vzdělávání vede třetím rokem projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Chce lépe připravit učitele na inkluzi a více informovat veřejnost. "Na inkluzi se nabalila spousta mýtů, za co všechno může, a svádí se na ni většina problémů českého školství," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz manažerka projektu Jana Odstrčilová.

Zveřejněno 10.01.2020

Slezská univerzita otevřela unikátní planetárium

Slezská univerzita otevřela unikátní planetárium

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/slezska-univerzita-otevrela-unikatni-planetarium.htm

Unisféra, nebo také sférická projekce. Tak zní označení pro unikátní výukovou pomůcku i samostatné moderní médium, které vzniklo v půdních prostorách budovy Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (Bezručovo náměstí 13, Opava). Velkorysá stavba sestává ze skloněné polokoule o průměru 8 metrů a stupňovitého hlediště s 50 sedadly. Její parametry jsou technickou špičkou. Sloužit studentům univerzity bude od 20. listopadu 2019. Unisféra byla z velké části financována z prostředků OP VVV.

Zveřejněno 21.11.2019

Rozhovor s náměstkem Pavlem Dolečkem o Metodice 2017+ i OP JAK

Rozhovor s náměstkem Pavlem Dolečkem o Metodice 2017+ i OP JAK

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/rozhovor-s-namestkem-pavlem-doleckem-o-metodice-2017-i-op-jak.htm

Jak probíhá implementace Metodiky 2017+? Jaká témata se řeší v kontextu příprav nového Operačního programu Jan Amos Komenský? A co se chystá v souvislosti se strategickým záměrem pro oblast vysokého školství? O těchto i dalších aktuálních tématech národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR mluvil náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu na MŠMT Pavel Doleček v rozhovoru pro web Věda a výzkum.

Zveřejněno 29.10.2019

Začala dostavba nové budovy Fakulty sociálních věd Univerzy Karlovy v Jinonicích

Začala dostavba nové budovy Fakulty sociálních věd Univerzy Karlovy v Jinonicích

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zacala-dostavba-nove-budovy-fakulty-socialnich-ved-univerzy-karlovy-v-jinonicich.htm

Slavnostní poklepání na základní kámen zahájilo výstavbu nové budovy jinonického areálu. Projekt „Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice“ tak vstupuje do fáze realizace. Nově zrekonstruované prostory a nová budova se studentům otevřou v roce 2022. Více než třičtvrtěmiliardová investice je z 95 % financována z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hlavní motivací projektu je vyřešení nedostatku kvalitního prostorového zázemí, se kterým se FSV dlouhodobě potýká, vytvoření podmínek pro vysoce kvalitní výuku a výzkumné aktivity a soustředění co největšího počtu výukových a výzkumných aktivit na jedno místo. 

Zveřejněno 29.10.2019

V Plzni byla odstartována druhá etapa výstavby lékařské fakulty 21. století

V Plzni byla odstartována druhá etapa výstavby lékařské fakulty 21. století

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/v-plzni-byla-odstartovana-druha-etapa-vystavby-lekarske-fakulty-21-stoleti.htm

Zmodernizovat výuku všeobecného a zubního lékařství a vytvořit odpovídající zázemí pro výzkum – to vše umožní nové Univerzitní medicínské centrum (UniMeC). Druhou etapu jeho výstavby odstartoval dne 22. října slavnostní poklep základního kamene. Spolu s Tomášem Zimou, rektorem UK, a Jindřichem Fínkem, děkanem Lékařské fakulty UK v Plzni, se jej zúčastnili zástupci ministerstva školství, Parlamentu ČR i města Plzně. Výstavba hlavní budovy kampusu UniMeC by měla být dokončena v roce 2022. Z OP VVV byla výstavba podpořena více než 1 mld. Kč z ERDF výzvy pro vysoké školy.

Zveřejněno 23.10.2019

V Praze vzniklo další polytechnické hnízdo

V Praze vzniklo další polytechnické hnízdo

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/v-praze-vzniklo-dalsi-polytechnicke-hnizdo.htm

V pořadí čtvrté polytechnické hnízdo vzniklo v areálu Střední průmyslové školy dopravní v Praze 5. Dvě třídy tu jsou přizpůsobeny pro výuku mechaniky a robotiky žáků základních škol. Hnízda již fungují na celkem 4 místech v Praze a pravidelně je využívají žáci v více než 80 základních škol. Celý program se navíc daří financovat díky podpoře Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu "Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství" z výzvy Implementace krajských akčních plánů I.

Zveřejněno 15.10.2019

V Praze vyroste do dvou let nové centrum pro špičkovou fyziku

V Praze vyroste do dvou let nové centrum pro špičkovou fyziku

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/v-praze-vyroste-do-dvou-let-nove-centrum-pro-spickovou-fyziku.htm

V areálu Akademie věd ČR na pražském Ládví vyroste do dvou let nové centrum pro špičkový výzkum fyziky pevných látek. Nový objekt, jenž bude součástí Fyzikálního ústavu, má mít až třicet laboratoří. Předpokládaná cena za stavbu je téměř 290 milionů korun, z toho 180 milionů bude hrazeno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Základní kámen nového pavilonu slavnostně poklepal ve středu 14. srpna také náměstek pro řízení Sekce EU a ESIF Václav Velčovský.

Zveřejněno 16.08.2019

...
Nalezeno 85 výsledků