Nalezeno 3743 výsledků
Informace pro SŠ a VOŠ k doložení závěrečného dotazníkového šetření v závěrečné zprávě o realizaci projektu ve výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ II

Informace pro SŠ a VOŠ k doložení závěrečného dotazníkového šetření v závěrečné zprávě o realizaci projektu ve výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ II

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/informace-pro-ss-a-vos-k-dolozeni-zaverecneho-dotaznikoveho-setreni-v-zaverecne-zprave-o-realizaci-projektu-ve-vyzve-sablony-pro-ss-a-vos-ii.htm

ŘO OP VVV informuje, že mezi dokumenty výzvy č. 02_18_065 a 02_18_66 Šablony pro SŠ a VOŠ byly vloženy informace pro SŠ a VOŠ k doložení závěrečného dotazníkového šetření v závěrečné zprávě o realizaci projektu.

 

Zveřejněno 22.09.2021

Webinář pro příjemce zaměřený na rizikové oblasti administrace projektů

Webinář pro příjemce zaměřený na rizikové oblasti administrace projektů

https://opvvv.msmt.cz/udalost/webinar-pro-prijemce-zamereny-na-rizikove-oblasti-administrace-projektu.htm

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Webinář pro příjemce zaměřený na rizikové oblasti administrace projektů.

Zveřejněno 22.09.2021

PROJEKT OP VVV: Univerzita Tomáše Bati klade důraz na kvalitní přípravu budoucích učitelů

PROJEKT OP VVV: Univerzita Tomáše Bati klade důraz na kvalitní přípravu budoucích učitelů

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-univerzita-tomase-bati-klade-duraz-na-kvalitni-pripravu-budoucich-ucitelu.htm

Praha, 20. září 2021 – V dnešním rozhovoru Vám představíme projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který je zaměřen nejen na přípravu budoucích učitelů formou posilování praktických dovedností s důrazem na schopnost individualizace pedagogické práce ve spolupráci s budovanou sítí mateřských a základních škol, ale také na rozvoj jejich vysokoškolských učitelů. Podrobněji o projektu pohovořil hlavní řešitel projektu Mgr. et Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D.

Zveřejněno 21.09.2021

Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Jakou podobu má mít smlouva/dohoda o stáži mezi vysílající školou a hostitelskou institucí (šablona 3.I/7 a 3.II/8 Zahraniční stáže pedagogů)?

Vzor smlouvy/dohody o stáži není ze strany ŘO OP VVV určen. Důvodem jsou rozdílné zvyklosti institucí v různých zemích. Není ani stanoven jazyk, ve kterém má být smlouva/dohoda uzavřena. Smlouva/dohoda nemusí obsahovat konkrétní časové údaje, kdy proběhne stáž (smlouva může být i dlouhodobá z doby před začátkem realizace projektu).

Doložená smlouva/dohoda musí nezbytně obsahovat:

  • Identifikační údaje vysílající školy a hostitelské školy. Školským zařízením v zahraničí je instituce pracující s dětmi a mládeží. (Může se jednat o VŠ/školské zařízení v EU, Spojném království Velké Británie a Severního Irska, Norsku, Islandu).
  • Datum a podpis statutárního orgánu (nebo osoby zmocněné na základě plné moci) příjemce dotace, a to před konáním stáže.
  • Údaj o účelu spolupráce odpovídající šabloně (např. stáž, stínování, debaty, konzultace, schůzky apod., popř. absolvování odborných seminářů/kurzů).

 

Další informace a specifikace šablony Zahraniční stáže pedagogů jsou uvedeny v příloze 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Odpověď platná k datu: 16. září 2021 13:04
Dotaz měsíce (září 2021)

Dotaz měsíce (září 2021)

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dotaz-mesice-zari-2021.htm

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Zveřejněno 16.09.2021

Rozhovor s náměstkem Václavem Velčovským nejen o pomoci OP VVV v Ústeckém kraji

Rozhovor s náměstkem Václavem Velčovským nejen o pomoci OP VVV v Ústeckém kraji

https://opvvv.msmt.cz/clanek/rozhovor-s-namestkem-vaclavem-velcovskym-nejen-o-pomoci-op-vvv-v-usteckem-kraji.htm

Jak projekty umožňují zvyšovat kvalitu vzdělávání v České republice a zlepšovat podmínky pro výzkum, který díky tomu obstojí i ve světě? Jaké projekty jsou realizovány v rámci Ústeckého kraje? Nejen na tyto otázky odpovídá v magazínu Ústeckého kraje RegioRevue náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václav Velčovský.

Zveřejněno 14.09.2021

Výzva 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání – vydání Metodického dopisu č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2

Výzva 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání – vydání Metodického dopisu č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vyzva-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani-vydani-metodickeho-dopisu-c-2-k-pravidlum-pro-zadatele-a-prijemce-specificka-cast-verze-2.htm

Řídicí orgán OP VVV informuje příjemce výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání o zveřejnění Metodického dopisu č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2, výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání. Metodický dopis je účinný od 20. září 2021 a jeho znění naleznete ZDE.

Zveřejněno 14.09.2021

...
Nalezeno 3743 výsledků