ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT - Vyhledávání
Nalezeno 3911 výsledků
Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zapis-z-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-akcni-planovani-v-uzemi-26.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_20_082 (Akční plánování v území), aktivita A, v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 15. 6. 2022.

Zveřejněno 30.06.2022

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zapis-z-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-akcni-planovani-v-uzemi-25.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_20_082 (Akční plánování v území), aktivita B, v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 20. 6. 2022. 

Zveřejněno 24.06.2022

Výzva 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání – vydání Metodického dopisu č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2

Výzva 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání – vydání Metodického dopisu č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vyzva-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani-vydani-metodickeho-dopisu-c-3-k-pravidlum-pro-zadatele-a-prijemce-specificka-cast-verze-2.htm

Řídicí orgán OP VVV informuje příjemce výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání o zveřejnění Metodického dopisu č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2. Metodický dopis je účinný od 22. června 2022 a jeho znění naleznete ZDE.

Zveřejněno 22.06.2022

Aktualizace výzvy Výzkumné infrastruktury II – prodloužení maximální délky trvání projektu a nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu

Aktualizace výzvy Výzkumné infrastruktury II – prodloužení maximální délky trvání projektu a nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/item1052645.htm

Řídicí orgán OP VVV dne 20.06.2022 zveřejňuje aktualizaci výzvy č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II. U výzvy dochází k prodloužení maximální délky trvání projektu ze 36 měsíců na 42 měsíců a posunu nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu z 31.12.2022 na 30.06.2023. K posunům dochází především z důvodu významného ztížení podmínek pro realizaci projektů na straně příjemců v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19.

Zveřejněno 20.06.2022

Demise ministra školství

Demise ministra školství

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/demise-ministra-skolstvi-2.htm

Ministr Petr Gazdík právě podal demisi kvůli stínu podezření. Jako ministr zodpovědný za Řídicí orgán OP VVV a OP JAK vždy vystupoval v zájmu českého vzdělávacího a výzkumného ekosystému. Právě za něj byl schválen OP JAK – také díky jeho usilovnému vyjednávání se špičkami Evropské komise. Zaměstnanci sekce IV MŠMT děkují a přejí hodně štěstí v soukromém i pracovním životě.

Zveřejněno 19.06.2022

...
Nalezeno 3911 výsledků