Nalezeno 3512 výsledků
Webinář pro žadatele – výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Webinář pro žadatele – výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

https://opvvv.msmt.cz/udalost/webinar-pro-zadatele-vyzva-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi.htm

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Webinář pro žadatele – výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území.

Zveřejněno 23.10.2020

Třetí jednání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský

Třetí jednání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/treti-jednani-pripravneho-vyboru-operacniho-programu-jan-amos-komensky.htm

V pátek 9. října 2020 se uskutečnilo třetí zasedání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Jednání proběhlo distanční formou a jeho hlavním tématem bylo představení indikativního plánu intervencí OP JAK.

Zveřejněno 22.10.2020

Opravný zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_078, které se konalo dne 22. 9. 2020

Opravný zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_078, které se konalo dne 22. 9. 2020

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/opravny-zapis-z-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-c-02-19-078-ktere-se-konalo-dne-22-9-2020.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_078 (Implementace krajských akčních plánů II) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 22. 9. 2020. U projektu s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246 dochází k opravě chybně zaznamenaného krácení finančních prostředků navrženého Hodnoticí komisí.

Zveřejněno 20.10.2020

Aktualizace uživatelské příručky Zpracování žádosti o změnu

Aktualizace uživatelské příručky Zpracování žádosti o změnu

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizace-uzivatelske-prirucky-zpracovani-zadosti-o-zmenu.htm

Řídicí orgán OPVVV zveřejňuje dne 16. 10. 2020 aktualizaci uživatelské příručky Zpracování žádosti o změnu. Dokument je k dispozici ZDE.

Zveřejněno 16.10.2020

Aktuálně: Sdělení k realizaci projektů

Aktuálně: Sdělení k realizaci projektů

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/reseni-problemu-pri-realizaci-projektu-op-vvv-vzniklych-v-souvislosti-se-sirenim-koronaviru-a-vyhlasenim-nouzoveho-stavu.htm

Řídicí orgán OP VVV informuje příjemce o zveřejnění dokumentů k řešení problémů při realizaci projektů OP VVV vzniklých v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu. PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME.

Zveřejněno 14.10.2020

Metodický výklad č. 2 Poskytnutí in-kind příspěvku do výzkumné infrastruktury lokalizované v zahraničí

Metodický výklad č. 2 Poskytnutí in-kind příspěvku do výzkumné infrastruktury lokalizované v zahraničí

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/metodicky-vyklad-c-2-k-poskytnuti-in-kind-prispevku-do-vyzkumne-infrastruktury-lokalizovane-v-zahranici.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 14. 10. 2020 Metodický výklad Poskytnutí in-kind příspěvku do výzkumné infrastruktury lokalizované v zahraničí. Znění tohoto metodického výkladu naleznete ZDE.

Zveřejněno 14.10.2020

Aktuálně: Sdělení k realizaci šablon (říjen 2020)

Aktuálně: Sdělení k realizaci šablon (říjen 2020)

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/sdeleni-k-realizaci-sablon.htm

Řídicí orgán OP VVV si je vědom možných negativních dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru na realizaci šablon. V návaznosti na současný vývoj proto vydává 2. (aktualizovanou) verzi dokumentu Sdělení Řídicího orgánu OP VVV k realizaci šablon. Dokument popisuje možnosti realizace a změn zjednodušených projektů. Jeho účelem je minimalizace rizik a zmírnění negativních dopadů na realizaci projektů. Dokument je k dispozici ZDE (zveřejněno dne 13. 10. 2020).

Zveřejněno 13.10.2020

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_078 (Implementace krajských akčních plánů II) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 22. 9. 2020

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_078 (Implementace krajských akčních plánů II) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 22. 9. 2020

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/zapis-z-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-c-02-19-078-implementace-krajskych-akcnich-planu-ii-v-prioritni-ose-3-op-vvv-ktere-se-konalo-dne-22-9-2020.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje dne 20. 10. 2020 opravu Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_078 (Implementace krajských akčních plánů II) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 22. 9. 2020. U projektu s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246 dochází k opravě chybně zaznamenaného krácení finančních prostředků navrženého Hodnoticí komisí.


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_078 (Implementace krajských akčních plánů II) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 22. 9. 2020. 

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_078, které se konalo dne 22. 9. 2020

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_078, které se konalo dne 22. 9. 2020

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zapis-z-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-c-02-19-078-implementace-krajskych-akcnich-planu-ii-v-prioritni-ose-3-op-vvv-ktere-se-konalo-dne-22-9-2020-2.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_078 (Implementace krajských akčních plánů II) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 22. 9. 2020. 

 

Zveřejněno 13.10.2020

20. jednání Monitorovacího výboru OP VVV

20. jednání Monitorovacího výboru OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/clanek/20-jednani-monitorovaciho-vyboru-op-vvv.htm

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace v Praze proběhlo 20. jednání MV OP VVV formou projednání relevantních materiálů procedurou per rollam. Výsledky 9. elektronického projednání procedurou per rollam jsou zveřejněny ZDE.

Zveřejněno 02.10.2020

...
Nalezeno 3512 výsledků