ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktualizace souborů týkajících se investičních tabulek Strategických rámců MAP

ŘO OP VVV informuje příjemce výzvy č. 047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II a č. 082 Akční plánování v území, aktivity A Místní akční plány rozvoje vzdělávání III, že byl zveřejněn aktualizovaný soubor „Strategický rámec MAP – investiční priority pro období 2021-27“.

Aktualizace je v souladu s dřívějšími výsledky jednání mezi MŠMT a MMR a spočívá 1) v úpravě vysvětlujících poznámek č. 1 uvedených pod tabulkami, kde byla upřesněna informace o částce EFRR a 2) doplnění oboru výtvarná výchova do poznámek č. 3 a 4, které jsou pod tabulkami pro ZŠ a zájmové a neformální vzdělávání. Podoba všech tabulek obsažených v souboru je i nadále platná, nedošlo u nich k žádné změně. Schválené či zveřejněné Strategické rámce MAP není třeba kvůli úpravě vysvětlujících poznámek měnit. V souvislosti se zahájením vyhlašování výzev z IROP 2021 – 27 byla dále aktualizována prezentace „Doplňující informace k vyplnění tabulek investičních priorit SR MAP 2021- 27“ spočívající např. v doplnění příkladů, kdy je/není možné provést mimořádnou aktualizaci Strategického rámce MAP, na co si dávat pozor a uvedením pokynů pro území, která provádí aktualizaci tohoto dokumentu z vlastních zdrojů (mimo projekty podpořené z OP VVV). Oba aktualizované soubory naleznete ZDE.