ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Oddíly výzvy

Text výzvy v PDF

PDF
309,4 kB
Text výzvy č. 02_20_082 (verze 3)
29.04.2022 09:43
Stáhnout

PDF
445,3 kB
Text výzvy č. 02_20_082 (verze 2)
31.03.2022 08:59
Stáhnout

PDF
721,6 kB
Text výzvy č. 02_20_082
30.09.2020 09:51
Stáhnout

Přílohy výzvy

Přílohy výzvy č. 02_20_082

PDF
445,8 kB
Příloha č. 1 Indikátory
30.09.2020 09:52
Stáhnout

PDF
554,4 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
30.09.2020 09:52
Stáhnout

PDF
1,2 MB
Příloha č. 3 Postupy MAP III - (verze č. 2)
29.04.2022 09:46
Stáhnout

PDF
2 MB
Příloha č. 3 Postupy MAP III - neaktuální verze
30.09.2020 09:52
Stáhnout

PDF
940,8 kB
Příloha č. 4 Postupy KAP III - (verze č. 3)
29.04.2022 09:46
Stáhnout

PDF
929,9 kB
Příloha č. 4 Postupy KAP III - (verze č. 2) - neaktuální verze
24.02.2021 16:25
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Priloha c.4_Postupy KAP III - neaktuální verze
30.09.2020 09:52
Stáhnout

PDF
2,1 MB
Příloha č. 5 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru
08.10.2021 12:13
Stáhnout

XLSX
280,4 kB
Příloha č. 5 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru
08.10.2021 12:13
Stáhnout

PDF
2,3 MB
Příloha č. 5 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru - neaktuální verze
08.04.2021 14:22
Stáhnout

XLSX
278,8 kB
Příloha č. 5 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru - neaktuální verze
08.04.2021 14:22
Stáhnout

PDF
2,2 MB
Příloha č. 5 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru - neaktuální verze
30.09.2020 09:52
Stáhnout

XLSX
273,1 kB
Příloha č. 5 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru - neaktuální verze
30.09.2020 09:52
Stáhnout

PDF
262 kB
Popis a zdůvodnění změn výzvy APU
29.04.2022 09:48
Stáhnout

Pravidla výzvy

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

PDF
4,8 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 5 - aktuální verze - účinná od 9. 11. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries General Part OP RDE version 5
23.05.2018 15:14
Stáhnout

PDF
757,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 14. 2. 2018
26.03.2018 13:11
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1.6.2019
31.05.2019 12:54
Stáhnout

PDF
810,4 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 15:09
Stáhnout

PDF
234,6 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 1. června 2022
02.06.2022 14:10
Stáhnout

PDF
213,9 kB
Metodický dopis č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:53
Stáhnout

PDF
220,3 kB
Metodický dopis č. 7 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 1. června 2022
31.05.2022 12:46
Stáhnout

PDF
217,7 kB
Metodický dopis č. 8 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:43
Stáhnout

PDF
273,4 kB
Metodický dopis – udržitelnost
15.02.2021 10:25
Stáhnout

PDF
323 kB
Metodický dopis – zjednodušení
27.08.2020 09:55
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
215,8 kB
Metodický výklad Zpětná účinnost změn, resp. způsobilost výdajů u podstatných změn
22.07.2020 08:39
Stáhnout

PDF
485,6 kB
Metodický výklad Úspory projektu
04.09.2018 07:30
Stáhnout

XLSX
154,2 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
28.05.2018 14:13
Stáhnout

DOCX
114,1 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
28.05.2018 14:12
Stáhnout

DOCX
113,1 kB
Metodický výklad - Připomínky k podkladům ŘO v procesu schvalování
23.05.2018 15:17
Stáhnout

PDF
413,1 kB
Metodický výklad - Maximální výše úvazků
30.04.2018 14:32
Stáhnout

PDF
269,6 kB
Metodický výklad - veřejná podpora kap 15.2.
30.04.2018 14:33
Stáhnout

PDF
931,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
02.07.2019 15:06
Stáhnout

XLSX
156,9 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
02.07.2019 15:07
Stáhnout

PDF
667,1 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
23.01.2020 14:25
Stáhnout

PDF
840,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
27.05.2020 12:59
Stáhnout

XLSX
157,4 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
27.05.2020 13:04
Stáhnout

PDF
788,5 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
03.06.2020 09:05
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy APU, verze 2 – účinná od 1. 6. 2021

PDF
840,3 kB
PpZP_specificka cast Akcni planovani v uzemi_verze 2web
31.05.2021 15:30
Stáhnout

PDF
336,5 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy Akční plánování v území, verze 2 – účinný od 1. 2. 2023. Zveřejněno dne 31. 1. 2023
31.01.2023 09:29
Stáhnout

PDF
838,3 kB
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Akční plánování v území
30.09.2020 09:53
Stáhnout

Vzory k výzvě

Vzory příloh žádosti o podporu (výběr) - výzva č. 02_20_082

XLSX
284,6 kB
Kalkulačka výpočtu maximální výše CZV pro projekty MAP
09.10.2020 09:27
Stáhnout

XLSX
11 MB
Seznam mateřských, základních a základních uměleckých škol zřizovaných v území správního obvodu ORP/MČ
09.10.2020 09:27
Stáhnout

XLSX
46,5 kB
Stanovení nákladů na zaměstnance ve formě jednotkového nákladu
09.10.2020 09:27
Stáhnout

DOCX
118,7 kB
Prokázání vlastnické struktury_ŽADATEL
31.05.2021 08:45
Stáhnout

DOCX
118,3 kB
Prokázání vlastnické struktury_PARTNER
31.05.2021 08:45
Stáhnout

PDF
11,8 MB
Uživatelská příručka - Zpracování žádosti o podporu v IS KP14+ v2.0, platná od 8. 11. 2019
11.11.2019 09:53
Stáhnout

Přehled vzorů - Právní akty

PDF
1,5 MB
Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace
25.04.2019 11:23
Stáhnout

PDF
278,7 kB
Pověření k výkonu veřejné služby realizované v rámci projektu
02.09.2017 13:33
Stáhnout

DOCX
158,7 kB
Vzor opatření NM – aktualizace podzim 2021
19.10.2021 12:24
Stáhnout

DOCX
145,4 kB
Vzor opatření NM - aktualizace podzim 2017
12.12.2017 13:56
Stáhnout

DOCX
797,4 kB
Snížené odvody za PRK v důsledku nedodržení povinností při zadávání zakázek - zveřejněno dne 15. 7. 2019, aktuální verze
15.07.2019 08:55
Stáhnout

Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů výzvy

DOCX
126,9 kB
Příloha ZoR_Evidence produktivních hodin zaměstnanců - jednotkové náklady
01.09.2021 12:12
Stáhnout

XLSX
81,3 kB
Příloha ZoR_Evidence produktivních hodin zaměstnanců - jednotkové náklady
01.09.2021 12:12
Stáhnout

Nezařazené dokumenty

Tabulky pro vyplňování investičních priorit

XLSX
63,2 kB
Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury KAP (RAP)- aktualizace listopad 2022
30.11.2022 11:29
Stáhnout

XLSX
68,7 kB
Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury KAP (RAP) - neaktuální
16.05.2022 09:43
Stáhnout

PDF
375,6 kB
Doplňující informace k vyplnění tabulek investičních priorit SR MAP 2021-27 -neakutální
02.09.2021 08:52
Stáhnout

XLSX
41,7 kB
Strategický rámec MAP – investiční priority pro období 2021-27_doplněné pokyny - neaktuální
02.09.2021 08:52
Stáhnout

PDF
983,5 kB
Podpora vzdělávací infrastruktury z IROP 2021 – 2027
05.11.2021 11:08
Stáhnout

XLSX
46,3 kB
Strategický rámec MAP – investiční priority pro období 2021-27_aktualizace září 2022
26.09.2022 13:11
Stáhnout

PDF
535,1 kB
Doplňující informace k vyplnění tabulek investičních priorit SR MAP 2021-27_září 2022
26.09.2022 13:12
Stáhnout

PDF
206,2 kB
Nejčastější chyby v žádostech o podporu
15.03.2021 10:04
Stáhnout

PNG
2,3 MB
Mapa ORP, na jejichž území je či bude realizován projekt MAP III
24.08.2022 13:51
Stáhnout

PDF
260,5 kB
Zásady pro tvorbu Strategického rámce MAP do roku 2025
19.10.2023 16:44
Stáhnout

Prezentace k výzvě

PDF
1,2 MB
Prezentace z workshopu pro žadatele MAP III
29.03.2021 08:50
Stáhnout

PDF
1,4 MB
Prezentace výzvy Akční plánování v území
13.11.2020 10:20
Stáhnout

Prezentace ze semináře pro příjemce

PDF
543 kB
2022_Seminar_pro_prijemce_vyzva_82_vecna_cast
01.06.2022 15:03
Stáhnout

PDF
1,3 MB
2022_Seminar_pro_prijemce_vyzva_82_ZoP
01.06.2022 15:03
Stáhnout

PDF
1,5 MB
2022_Seminar_pro_prijemce_vyzva_82_ZoR
01.06.2022 15:03
Stáhnout

PDF
185,1 kB
Vykazy_prace_pravidla_pro_vytvareni_a_dokladani
01.06.2022 15:03
Stáhnout

Informační leták k výzvě

PDF
86,4 kB
Leták k výzvě č. 02_20_082 Akční plánování v území
30.09.2020 10:11
Stáhnout