ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktualizace výzev Výzkumné infrastruktury II a Výzkumné e-infrastruktury

Řídicí orgán OP VVV dne 4. 3. 2019 zveřejňuje aktualizaci výzev č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II a č. 02_18_072 Výzkumné e-infrastruktury. U obou výzev dochází k prodloužení příjmu žádostí o podporu do 28. 6. 2019. Dále se rozšiřuje povolené místo realizace z ČR na EU. V neposlední řadě se mění povinnosti realizace aktivit projektu – nově budou aktivita č. 2 (Modernizace či upgrade velké výzkumné infrastruktury) i aktivita č. 3 (In-kind příspěvek) povinně volitelné. Tyto změny reagují na podněty žadatelů a potřeby velkých výzkumných infrastruktur a umožní žadatelům větší flexibilitu v realizaci projektu.

Zároveň došlo v IS KP14+ v rámci těchto výzev k aktualizaci vzoru přílohy k žádosti o podporu Prokázání vlastnické struktury. Výjimky z dokládání uvedené ve vzoru přílohy byly uvedeny do souladu s informacemi uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce – Specifická část, konkrétně v kapitole 18. 10. Příloha č. 10: Přílohy k žádosti o podporu – seznam a způsob doložení.

Více informací o výzvě č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II najdete ZDE.

Více informací o výzvě č. 02_18_072 Výzkumné e-infrastruktury najdete ZDE.