ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktualizace výzvy 02_19_068 Pregraduální vzdělávání II - změna maximální délky trvání projektu a nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu, vydání Metodického dopisu č. 1 k PpŽP – specifická část, verze 2 k realizaci zahraničních mobilit a s tím souvisejících změn

Řídicí orgán OP VVV dne 3. 12. 2021 zveřejňuje aktualizaci výzvy č. 02_19_068 Pregraduální vzdělávání II. U výzvy dochází k posunu nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu z 31. 12. 2022 na 30. 6. 2023 a posunu maximální délky trvání projektu z 36 měsíců na 42 měsíců. Současně je zveřejněn Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2. Metodický dopis umožní realizovat aktivity A-VII a B-IX (Zahraniční mobility) i distanční formou. V takovém případě je pak umožněn přesun finančních prostředků z kapitoly Jednotkové náklady do Přímých nákladů - Osobních nákladů a Ostatních přímých nákladů. Ke změnám dochází především kvůli komplikacím spojeným s dopadem pandemie COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu, které ztížily realizaci zahraničních mobilit.

Více informací o výzvě č. 02_19_068 Pregraduální vzdělávání II najdete ZDE.