ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktualizace výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Řídicí orgán OP VVV (ŘO) informuje, že na webových stránkách MŠMT byla zveřejněna verze č. 2 výzvy 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání. Změna výzvy spočívá ve zrušení druhé průběžné uzávěrky (31. 7. 2019) a navýšení finanční alokace výzvy o 100 000 000 Kč (tedy na 300 000 000 Kč). Třetí a čtvrtá průběžná uzávěrka zůstávají beze změny, současně však ŘO upozorňuje žadatele, že v případě vyčerpání finanční alokace po vyhodnocení všech žádostí předložených do uzávěrky dne 15. 10. 2019 může ŘO rozhodnout o předčasném ukončení výzvy.

K uvedeným změnám ŘO přistoupil vzhledem k neočekávaně vysokému zájmu o realizaci projektů v této výzvě ze strany žadatelů s cílem zajistit rovné podmínky pro všechny žadatele a podpořit kvalitně připravené projekty.

Více informací k výzvě č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání najdete ZDE.