ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktualizace výzvy Teaming II – prodloužení nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektů a posun maximální délky projektů

Řídicí orgán OP VVV dne 7. 8. 2020 zveřejňuje aktualizaci výzvy č. 02_17_043 Teaming II. U výzvy dochází ke změně nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu z původního data 31. 12. 2022 o 6 měsíců na datum 30. 6. 2023 a s tím související maximální délky trvání projektu z původních 52 měsíců na 58 měsíců. K této úpravě dochází především z důvodu významného ztížení podmínek pro realizaci projektů na straně příjemců v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu.

Více informací o výzvě č. 02_17_043 Teaming II najdete ZDE.