ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktualizace vzorů příloh k ZoR projektů výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Řídicí orgán OP VVV informuje příjemce výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání o zveřejnění aktualizovaných vzorů příloh ke zprávám o realizaci projektů výzvy. Vzory příloh byly upraveny na základě dosud doložených výstupů s cílem minimalizovat nejčastější a opakující se pochybení v realizaci aktivit a dokládání jejich výstupů. ŘO OP VVV tedy doporučuje příjemcům, aby pro dokladování výstupů projektů využívali tyto nové vzory příloh.

Aktualizované vzory příloh jsou k dispozici v sekci Dokumenty u výzvy č. 02_18_071 ZDE.