ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Oddíly výzvy

Text výzvy v PDF

PDF
1,1 MB
Text výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, verze 5
17.05.2021 14:40
Stáhnout

PDF
488,5 kB
Text výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, verze 4
06.04.2020 11:01
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Text výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, verze 3
23.10.2019 10:49
Stáhnout

PDF
766,3 kB
Text výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, verze 2
25.06.2019 07:50
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Text výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
28.02.2019 14:26
Stáhnout

PDF
194,9 kB
Popis a zdůvodnění změn výzvy
17.05.2021 14:48
Stáhnout

Přílohy výzvy

Přílohy výzvy č. 02_18_071

PDF
427,7 kB
Příloha č. 1 Indikátory
28.02.2019 14:27
Stáhnout

PDF
669,9 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
14.03.2019 14:29
Stáhnout

PDF
467 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - neaktuální
28.02.2019 14:27
Stáhnout

PDF
4,7 MB
Příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru
06.04.2020 11:02
Stáhnout

XLSX
251,6 kB
Příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru
06.04.2020 11:02
Stáhnout

PDF
2,3 MB
Příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru - neaktuální
10.10.2019 08:12
Stáhnout

XLSX
518,8 kB
Příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru - neaktuální
10.10.2019 08:12
Stáhnout

PDF
1,9 MB
Příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru - neaktuální
08.04.2019 07:17
Stáhnout

XLSX
249,3 kB
Příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru - neaktuální
08.04.2019 07:17
Stáhnout

PDF
2,6 MB
Příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru - neaktuální
28.02.2019 14:27
Stáhnout

Pravidla výzvy

PDF
1,3 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, verze 2
04.11.2020 13:07
Stáhnout

PDF
266,8 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2, výzvy Zvyšování kvality neformálního vzdělávání - účinnost od 17. 5. 2021
17.05.2021 14:54
Stáhnout

PDF
274,8 kB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2, výzvy Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, ke dni 20.9.2021
14.09.2021 16:13
Stáhnout

PDF
267,7 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2, výzvy Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
22.06.2022 09:14
Stáhnout

PDF
1,9 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, verze 1
28.02.2019 15:36
Stáhnout

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

PDF
4,8 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 5 - aktuální verze - účinná od 9. 11. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries General Part OP RDE version 5
23.05.2018 15:14
Stáhnout

PDF
757,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 14. 2. 2018
26.03.2018 13:11
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1.6.2019
31.05.2019 12:54
Stáhnout

PDF
810,4 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 15:09
Stáhnout

PDF
234,6 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 1. června 2022
02.06.2022 14:10
Stáhnout

PDF
213,9 kB
Metodický dopis č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:53
Stáhnout

PDF
220,3 kB
Metodický dopis č. 7 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 1. června 2022
31.05.2022 12:46
Stáhnout

PDF
217,7 kB
Metodický dopis č. 8 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:43
Stáhnout

PDF
273,4 kB
Metodický dopis – udržitelnost
15.02.2021 10:25
Stáhnout

PDF
323 kB
Metodický dopis – zjednodušení
27.08.2020 09:55
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
215,8 kB
Metodický výklad Zpětná účinnost změn, resp. způsobilost výdajů u podstatných změn
22.07.2020 08:39
Stáhnout

PDF
485,6 kB
Metodický výklad Úspory projektu
04.09.2018 07:30
Stáhnout

XLSX
154,2 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
28.05.2018 14:13
Stáhnout

DOCX
114,1 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
28.05.2018 14:12
Stáhnout

DOCX
113,1 kB
Metodický výklad - Připomínky k podkladům ŘO v procesu schvalování
23.05.2018 15:17
Stáhnout

PDF
413,1 kB
Metodický výklad - Maximální výše úvazků
30.04.2018 14:32
Stáhnout

PDF
269,6 kB
Metodický výklad - veřejná podpora kap 15.2.
30.04.2018 14:33
Stáhnout

PDF
931,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
02.07.2019 15:06
Stáhnout

XLSX
156,9 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
02.07.2019 15:07
Stáhnout

PDF
667,1 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
23.01.2020 14:25
Stáhnout

PDF
840,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
27.05.2020 12:59
Stáhnout

XLSX
157,4 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
27.05.2020 13:04
Stáhnout

PDF
788,5 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
03.06.2020 09:05
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

Vzory k výzvě

Vzory příloh k žádosti o podporu pro výzvu č. 02_18_071

DOCX
161 kB
071_Prohlášení o souladu s pravidly VP_ZKNV
15.02.2019 15:57
Stáhnout

DOCX
115 kB
Čestné prohlášení úvodní a závěrečné_ŽADATEL
01.07.2019 08:29
Stáhnout

DOCX
115,1 kB
Čestné prohlášení úvodní a závěrečné_PARTNER
01.07.2019 08:29
Stáhnout

DOCX
128,1 kB
Partnerská smlouva_ŽADATEL
15.02.2019 15:57
Stáhnout

DOCX
117,5 kB
Principy partnerství a prohlášení o partnerství_PARTNER
15.02.2019 15:57
Stáhnout

DOCX
120 kB
Prohlášení o přijatelnosti_ŽADATEL_ESF
15.02.2019 15:57
Stáhnout

DOCX
118,9 kB
Prokázání vlastnické struktury_PARTNER
15.02.2019 15:57
Stáhnout

DOCX
118,9 kB
Prokázání vlastnické struktury_ŽADATEL
15.02.2019 15:57
Stáhnout

DOCX
120,2 kB
Prohlášení o přijatelnosti_PARTNER_ESF
15.02.2019 15:57
Stáhnout

XLSX
288,2 kB
Realizační tým_ŽADATEL
15.02.2019 15:57
Stáhnout

DOCX
137,4 kB
Zkušenosti s prací s cílovou skupinou
15.02.2019 15:57
Stáhnout

DOCX
115,1 kB
Čestné prohlášení úvodní a závěrečné_PARTNER
01.07.2019 08:29
Stáhnout

DOCX
115 kB
Čestné prohlášení úvodní a závěrečné_ŽADATEL
01.07.2019 08:29
Stáhnout

PDF
11,3 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádosti o podporu v IS KP14+ pro výzvu č. 02_18_071
01.03.2019 09:22
Stáhnout

PDF
12,1 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádosti o podporu v IS KP14 v 1.9 - platná od 28. 3. 2019
29.03.2019 06:56
Stáhnout

Přehled vzorů - Právní akty

PDF
1,5 MB
Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace
25.04.2019 11:23
Stáhnout

PDF
278,7 kB
Pověření k výkonu veřejné služby realizované v rámci projektu
02.09.2017 13:33
Stáhnout

DOCX
158,7 kB
Vzor opatření NM – aktualizace podzim 2021
19.10.2021 12:24
Stáhnout

DOCX
145,4 kB
Vzor opatření NM - aktualizace podzim 2017
12.12.2017 13:56
Stáhnout

DOCX
797,4 kB
Snížené odvody za PRK v důsledku nedodržení povinností při zadávání zakázek - zveřejněno dne 15. 7. 2019, aktuální verze
15.07.2019 08:55
Stáhnout

Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů výzvy

XLSX
163,9 kB
Přehled organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí_50810_vzor
13.06.2022 14:40
Stáhnout

XLSX
355 kB
Kniha docházky klubu ZKNV_PpŽP_2.verze
09.11.2020 15:10
Stáhnout

DOCX
118,8 kB
Tandem_záznam ZKNV
02.09.2020 08:24
Stáhnout

XLSX
355 kB
Kniha docházky klubu ZKNV
02.09.2020 08:24
Stáhnout

DOCX
119,2 kB
Nové metody_záznam ZKNV
26.01.2022 09:43
Stáhnout

DOCX
115,7 kB
Projektový den_záznam ZKNV
02.09.2020 08:24
Stáhnout

DOCX
120,2 kB
Projektový den_mimo_záznam ZKNV
02.09.2020 08:24
Stáhnout

DOCX
123 kB
Sdílení zkušeností_zápis ZKNV
02.09.2020 08:24
Stáhnout

XLSX
2,4 MB
Kalkulačka aktivit a indikátorů_ZKNV_ZoR_ZoZ_vzor
29.01.2020 14:31
Stáhnout

DOCX
110,1 kB
Tandem_záznam ZKNV - neaktuální verze
09.10.2019 09:09
Stáhnout

XLSX
352 kB
Kniha docházky klubu ZKNV - neaktuální verze
09.10.2019 09:09
Stáhnout

DOCX
115,9 kB
Nové metody_záznam ZKNV - neaktuální verze
09.10.2019 09:09
Stáhnout

DOCX
109,1 kB
Projektový den_záznam ZKNV - neaktuální verze
09.10.2019 09:09
Stáhnout

DOCX
112,5 kB
Projektový den_mimo_záznam ZKNV - neaktuální verze
09.10.2019 09:09
Stáhnout

DOCX
111,7 kB
Sdílení zkušeností_zápis ZKNV - neaktuální verze
09.10.2019 09:09
Stáhnout

Nezařazené dokumenty

XLSX
338 kB
Kalkulačka indikátorů ZKNV
04.04.2019 12:02
Stáhnout

PDF
641,1 kB
Jak správně zvolit vzdělávací kurz v aktivitách č. 2 a 3 výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
25.02.2020 07:43
Stáhnout

Prezentace k výzvě

Prezentace ze semináře konaného dne 20. 3. 2019

PPTX
1,6 MB
Seminář pro žadatele_věcný výklad
22.03.2019 07:27
Stáhnout

PPTX
1,5 MB
Seminář pro žadatele_schvalovací proces
22.03.2019 07:27
Stáhnout

PPTX
1,8 MB
Seminář pro žadatele_finanční řízení
22.03.2019 07:27
Stáhnout

Prezentace ze semináře konaného dne 13. 6. 2019

PPTX
1,8 MB
Seminář pro žadatele_finanční řízení
03.07.2019 13:31
Stáhnout

PPTX
2,3 MB
Seminář pro žadatele_metodický výklad
03.07.2019 13:31
Stáhnout

PPTX
1,5 MB
Seminář pro žadatele_schvalovací proces
03.07.2019 13:31
Stáhnout

Prezentace ze semináře k výzvě č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání konaného dne 3. 10. 2019

PPTX
1,4 MB
Seminář pro příjemce - finanční část
09.10.2019 10:51
Stáhnout

PPTX
1,5 MB
Seminář pro příjemce - administrace
09.10.2019 10:52
Stáhnout

PPTX
1,5 MB
Seminář pro příjemce - administrace
09.10.2019 10:52
Stáhnout

Prezentace ze semináře k výzvě 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání konaného dne 19. 6. 2020

PPTX
1,4 MB
Seminář pro příjemce - finanční část
25.06.2020 12:23
Stáhnout

PPTX
1,7 MB
Seminář pro příjemce - věcná část
25.06.2020 12:23
Stáhnout

PPTX
1,5 MB
Seminář pro příjemce - administrace
25.06.2020 12:23
Stáhnout

Informační leták k výzvě

PDF
88,3 kB
Leták k výzvě č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
05.03.2019 08:48
Stáhnout

PDF
74,6 kB
Leaflet Call No 02_18_071 Improving the quality of non-formal education
10.05.2019 07:45
Stáhnout