ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktualizace vzoru statutu a jednacího řádu výběrové komise pro výzvu č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 8. 11. 2019 Statut a Jednací řád Výběrové komise pro výzvu č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II ve znění upraveném za účelem zřízení nové Výběrové komise, která bude projednávat projekty vrácené do procesu schvalování na základě posouzení připomínek Přezkumnou komisí ŘO OP VVV jako důvodných či částečně důvodných.

Statut a Jednací řád Výběrové komise je k dispozici ZDE.