ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Oddíly výzvy

Text výzvy v PDF

PDF
712,8 kB
Text výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II
21.11.2019 12:18
Stáhnout

PDF
930,3 kB
Text výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II
19.08.2019 15:24
Stáhnout

PDF
710,4 kB
Text výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II
31.10.2018 10:20
Stáhnout

Přílohy výzvy

Přílohy výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II

PDF
457,7 kB
Příloha č. 1 Indikátory
17.10.2018 13:44
Stáhnout

PDF
821,6 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
17.10.2018 13:42
Stáhnout

Pravidla výzvy

PDF
1,4 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Implementace Strategie digitálního vzdělávání II - aktuální verze 2 – účinná od 8 .10. 2019
08.10.2019 13:06
Stáhnout

PDF
999,9 kB
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Implementace strategie digitálního vzdělávání II účinná od 31. října 2018
31.10.2018 10:28
Stáhnout

PDF
1 MB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – Specifická část
30.01.2019 09:14
Stáhnout

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

PDF
4,8 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 5 - aktuální verze - účinná od 9. 11. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries General Part OP RDE version 5
23.05.2018 15:14
Stáhnout

PDF
757,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 14. 2. 2018
26.03.2018 13:11
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1.6.2019
31.05.2019 12:54
Stáhnout

PDF
810,4 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 15:09
Stáhnout

PDF
234,6 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 1. června 2022
02.06.2022 14:10
Stáhnout

PDF
213,9 kB
Metodický dopis č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:53
Stáhnout

PDF
220,3 kB
Metodický dopis č. 7 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 1. června 2022
31.05.2022 12:46
Stáhnout

PDF
217,7 kB
Metodický dopis č. 8 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:43
Stáhnout

PDF
273,4 kB
Metodický dopis – udržitelnost
15.02.2021 10:25
Stáhnout

PDF
323 kB
Metodický dopis – zjednodušení
27.08.2020 09:55
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
215,8 kB
Metodický výklad Zpětná účinnost změn, resp. způsobilost výdajů u podstatných změn
22.07.2020 08:39
Stáhnout

PDF
485,6 kB
Metodický výklad Úspory projektu
04.09.2018 07:30
Stáhnout

XLSX
154,2 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
28.05.2018 14:13
Stáhnout

DOCX
114,1 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
28.05.2018 14:12
Stáhnout

DOCX
113,1 kB
Metodický výklad - Připomínky k podkladům ŘO v procesu schvalování
23.05.2018 15:17
Stáhnout

PDF
413,1 kB
Metodický výklad - Maximální výše úvazků
30.04.2018 14:32
Stáhnout

PDF
269,6 kB
Metodický výklad - veřejná podpora kap 15.2.
30.04.2018 14:33
Stáhnout

PDF
931,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
02.07.2019 15:06
Stáhnout

XLSX
156,9 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
02.07.2019 15:07
Stáhnout

PDF
667,1 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
23.01.2020 14:25
Stáhnout

PDF
840,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
27.05.2020 12:59
Stáhnout

XLSX
157,4 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
27.05.2020 13:04
Stáhnout

PDF
788,5 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
03.06.2020 09:05
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

PDF
432,7 kB
Metodický výklad k provádění změn v přílohách „Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF/EFRR“
26.03.2019 07:28
Stáhnout

Vzory k výzvě

Vzory příloh k žádosti o podporu k výzvě č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II

DOCX
140,7 kB
067_Prohlášení o souladu projektu s VPo_ISDV II_KA 4
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
139,9 kB
067_Prohlášení o souladu projektu s VPo_ISDV II_KA 5
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
123,8 kB
Analýza selhání tržního prostředí v KA2
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
117,3 kB
Čestné prohlášení úvodní a závěrečné_PARTNER
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
117,5 kB
Čestné prohlášení úvodní a závěrečné_ŽADATEL
31.10.2018 10:31
Stáhnout

XLSX
25,6 kB
Harmonogram klíčových aktivit_ŽADATEL
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
128,1 kB
Partnerská smlouva_ŽADATEL
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
118,5 kB
Příloha žádosti ISDV II_Pozadavky_zapojene_skoly
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
118 kB
Příloha žádosti ISDV II_Škola zájemce
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
160,7 kB
Příloha žádosti ISDV II_Vzorova_skola
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
117,5 kB
Principy partnerství a prohlášení o partnerství_PARTNER
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
120,2 kB
Prohlášení o přijatelnosti_PARTNER_ESF
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
120 kB
Prohlášení o přijatelnosti_ŽADATEL_ESF
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
118,9 kB
Prokázání vlastnické struktury_PARTNER
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
118,7 kB
Prokázání vlastnické struktury_ŽADATEL
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
136,8 kB
Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF_ŽADATEL
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
124,6 kB
Příloha žádosti IDSV II_Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti nezávislého posuzovatele
31.10.2018 10:31
Stáhnout

XLSX
291,4 kB
Příloha žádosti ISDV II_ Harmonogram_KA
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
137,1 kB
Příloha žádosti ISDV II_Seznam škol zájemců
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
143,9 kB
Příloha žádosti ISDV II_Seznam zapojených škol
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
145,9 kB
Příloha žádosti ISDV II_Zkušenosti s CS
31.10.2018 10:31
Stáhnout

XLSX
288,2 kB
Realizační tým_ŽADATEL
31.10.2018 10:31
Stáhnout

Přehled vzorů - Právní akty

PDF
1,5 MB
Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace
25.04.2019 11:23
Stáhnout

PDF
278,7 kB
Pověření k výkonu veřejné služby realizované v rámci projektu
02.09.2017 13:33
Stáhnout

DOCX
158,7 kB
Vzor opatření NM – aktualizace podzim 2021
19.10.2021 12:24
Stáhnout

DOCX
145,4 kB
Vzor opatření NM - aktualizace podzim 2017
12.12.2017 13:56
Stáhnout

DOCX
797,4 kB
Snížené odvody za PRK v důsledku nedodržení povinností při zadávání zakázek - zveřejněno dne 15. 7. 2019, aktuální verze
15.07.2019 08:55
Stáhnout

Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14 - pro všechny výzvy

PDF
11,9 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14 v 1.8 - aktuální verze, platná od 10. 5. 2018
25.07.2018 15:03
Stáhnout

Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů výzvy

DOCX
69,8 kB
ISDV II - didaktický posudek DVZ - aktivita č. 2 a 3_veřejný
07.11.2019 14:29
Stáhnout

DOCX
69,1 kB
ISDV II - didaktický posudek DVZ - aktivita č. 2 a 3_neveřejný
07.11.2019 14:28
Stáhnout

DOCX
72,2 kB
ISDV II - odborný posudek DVZ - aktivita č. 2 a 3_veřejný
07.11.2019 14:29
Stáhnout

DOCX
71,8 kB
ISDV II - odborný posudek DVZ - aktivita č. 2 a 3_neveřejný
07.11.2019 14:29
Stáhnout

DOCX
69,6 kB
ISDV II - posudek Vzdělávacího programu - aktivita č. 4_veřejný
07.11.2019 14:29
Stáhnout

DOCX
68,8 kB
ISDV II - posudek Vzdělávacího programu - aktivita č. 4_neveřejný
07.11.2019 14:29
Stáhnout

DOC
77,5 kB
ISDV II - smlouva o výpůjčce_doporučený vzor
07.11.2019 14:29
Stáhnout

DOCX
131 kB
ISDV II - Vzorová hodina - aktivita č. 5
07.11.2019 14:29
Stáhnout

Nezařazené dokumenty

Vzory Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory k výzvě č. 02_18_067

PDF
862,7 kB
067_Prohlášení o souladu projektu s VPo_ISDV II_KA 5_VZOR_PARTNER
28.01.2019 09:46
Stáhnout

PDF
935,6 kB
067_Prohlášení o souladu projektu s VPo_ISDV II_KA 5_VZOR_ŽADATEL
28.01.2019 09:46
Stáhnout

PDF
869,1 kB
067_Prohlášení o souladu projektu s VPo_ISDV II_KA 4_VZOR_PARTNER
28.01.2019 09:46
Stáhnout

PDF
760,3 kB
Nejčastější chyby při vyplňování žádosti o podporu ve výzvě č. 02_18_067
28.01.2019 09:50
Stáhnout

Statut a jednací řád výběrové komise pro výzvu č. 02_18_067

DOCX
122,2 kB
Statut_VK_ISDV II_verze pro projednání projektů vrácených po připomínkách do procesu schvalování
08.11.2019 08:52
Stáhnout

DOCX
122 kB
Jednací řád_VK_ISDV II_verze pro projednání projektů vrácených po připomínká do procesu schvalování
08.11.2019 08:52
Stáhnout

Prezentace k výzvě

Prezentace ze semináře pro žadatele

PDF
8,8 MB
I. Implementace Strategie digitálního vzdělávání II Rámec digitálních kompetencí pedagogů
06.12.2018 10:12
Stáhnout

PPTX
1,6 MB
II. Věcné zaměření výzvy ISDV II
06.12.2018 10:12
Stáhnout

PPTX
1,8 MB
III. Finanční řízení ISDV II
06.12.2018 10:12
Stáhnout

PPTX
1,4 MB
IV. Schvalovací proces ISDV II
06.12.2018 10:12
Stáhnout

PPTX
4 MB
ISDV_II_seminář pro příjemce - aktivita 2 a 3
23.10.2019 16:06
Stáhnout

PPTX
4,1 MB
ISDV_II_seminář pro příjemce - aktivita 4 a 5
23.10.2019 16:06
Stáhnout

Informační leták k výzvě

PDF
184,6 kB
Leták k výzvě č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II
31.10.2018 15:15
Stáhnout

PDF
91,3 kB
Leaflet Call No 02_18_067 Implementation of digital education strategy II
10.05.2019 07:47
Stáhnout