ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vzory příloh k žádosti o podporu k výzvě č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II

 

 

 

Dokumenty

Vzory příloh k žádosti o podporu k výzvě č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II

DOCX
140,7 kB
067_Prohlášení o souladu projektu s VPo_ISDV II_KA 4
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
139,9 kB
067_Prohlášení o souladu projektu s VPo_ISDV II_KA 5
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
123,8 kB
Analýza selhání tržního prostředí v KA2
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
117,3 kB
Čestné prohlášení úvodní a závěrečné_PARTNER
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
117,5 kB
Čestné prohlášení úvodní a závěrečné_ŽADATEL
31.10.2018 10:31
Stáhnout

XLSX
25,6 kB
Harmonogram klíčových aktivit_ŽADATEL
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
128,1 kB
Partnerská smlouva_ŽADATEL
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
118,5 kB
Příloha žádosti ISDV II_Pozadavky_zapojene_skoly
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
118 kB
Příloha žádosti ISDV II_Škola zájemce
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
160,7 kB
Příloha žádosti ISDV II_Vzorova_skola
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
117,5 kB
Principy partnerství a prohlášení o partnerství_PARTNER
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
120,2 kB
Prohlášení o přijatelnosti_PARTNER_ESF
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
120 kB
Prohlášení o přijatelnosti_ŽADATEL_ESF
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
118,9 kB
Prokázání vlastnické struktury_PARTNER
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
118,7 kB
Prokázání vlastnické struktury_ŽADATEL
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
136,8 kB
Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF_ŽADATEL
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
124,6 kB
Příloha žádosti IDSV II_Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti nezávislého posuzovatele
31.10.2018 10:31
Stáhnout

XLSX
291,4 kB
Příloha žádosti ISDV II_ Harmonogram_KA
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
137,1 kB
Příloha žádosti ISDV II_Seznam škol zájemců
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
143,9 kB
Příloha žádosti ISDV II_Seznam zapojených škol
31.10.2018 10:31
Stáhnout

DOCX
145,9 kB
Příloha žádosti ISDV II_Zkušenosti s CS
31.10.2018 10:31
Stáhnout

XLSX
288,2 kB
Realizační tým_ŽADATEL
31.10.2018 10:31
Stáhnout