ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14 - pro všechny výzvy

Žádosti o podporu v rámci OP VVV podává žadatel elektronicky prostřednictvím informačního systému IS KP14+. 

 

Uživatelská příručka obsahuje detailní postup vyplnění žádosti o podporu, vč. postupu podání žádosti o přezkum hodnocení, doplnění dat před vydáním právního aktu a zpracování právního aktu samotného. Tato verze uživatelské příručky odpovídá aktuálnímu stavu aplikace IS KP14+, obsahuje doplňující informace, které nejsou ve verzích uložených pod jednotlivými výzvami.

ŘO OP VVV doporučuje žadatelům, aby si aktuální verzi prostudovali.

 

Od 22. 8. 2017 došlo k vyřazení záložky Veřejné zakázky z formuláře žádosti o podporu. V uživatelské příručce Zpracování žádosti v ISKP14+ verze 1.7 je ještě záložka Veřejná zakázka jako součást žádosti o podporu. Využijte prosím informací k Modulu Veřejných zakázek, který evidenci v žádosti o podporu nahrazuje. Detailní informace naleznete ZDE.

 

Dokumenty

Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14 - pro všechny výzvy

PDF
11,9 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14 v 1.8 - aktuální verze, platná od 10. 5. 2018
25.07.2018 15:03
Stáhnout