ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktualizovaná verze přílohy č. 3 Postupy MAP II výzvy č. 02_17_047

Řídící orgán OP VVV informuje, že na webových stránkách MŠMT byla dne 13. prosince 2018 zveřejněna aktualizovaná verze přílohy č. 3 Postupy MAP II výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.  Ve verzi č. 3 uvedené přílohy došlo k úpravě a doplnění textu kapitol 5, 9 a 12, který se týká způsobu provedení dotazníkového šetření ke zjištění aktuálních potřeb škol a současně k uvedení do souladu s Metodikou rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV.

Aktualizovanou verzi přílohy č. 3 najdete v dokumentech výzvy ZDE.