ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_17_047 - Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

Oddíly výzvy

Text výzvy v PDF

PDF
1,1 MB
Text výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, verze 4
08.11.2018 08:15
Stáhnout

Přílohy výzvy

Přílohy k výzvě č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

PDF
404,6 kB
Příloha č. 1 Indikátory
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
884 kB
Priloha_c2_Hodnotici kriteria_MAP II_final_vyhlaseni (2)
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
2,4 MB
Příloha č. 3 Postupy MAP II, neaktuální verze
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
3,7 MB
Příloha č. 3 Postupy MAP II, neaktuální verze
12.12.2017 13:52
Stáhnout

PDF
5,8 MB
Příloha č. 3 Postupy MAP II, aktuální verze
13.12.2018 13:49
Stáhnout

PDF
863 kB
Metodika rovných příležitostí ve vzdělávání
09.05.2018 12:49
Stáhnout

PDF
616,4 kB
Příloha č. 1 Kodex školy
09.05.2018 12:49
Stáhnout

Pravidla výzvy

PDF
248,4 kB
Metodický výklad účinnosti Pravidel pro žadatele a příjemce obecná část
12.12.2017 05:52
Stáhnout

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část

PDF
1,2 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část - aktuální verze 2 – účinná od 10. 4. 2018 – dokument byl podepsán všemi odpovědnými osobami k 10. 4. 2018
04.05.2018 13:59
Stáhnout

PDF
239,2 kB
Metodický výklad „Povinnost prokázání dvouleté historie zapsání v evidenci/registru k datu podání žádosti o podporu“ - zveřejněno dne 30. 5. 2018
30.05.2018 16:59
Stáhnout

PDF
475,2 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu MAP II
12.12.2017 13:53
Stáhnout

PDF
967,4 kB
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část verze 1
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část verze 0
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
644,3 kB
Metodický dopis k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část (Brexit)
17.10.2019 16:14
Stáhnout
PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

PDF
4,8 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 5 - aktuální verze - účinná od 9. 11. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries General Part OP RDE version 5
23.05.2018 15:14
Stáhnout

PDF
757,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 14. 2. 2018
26.03.2018 13:11
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1.6.2019
31.05.2019 12:54
Stáhnout

PDF
810,4 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 15:09
Stáhnout

PDF
234,6 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 1. června 2022
02.06.2022 14:10
Stáhnout

PDF
213,9 kB
Metodický dopis č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:53
Stáhnout

PDF
220,3 kB
Metodický dopis č. 7 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 1. června 2022
31.05.2022 12:46
Stáhnout

PDF
217,7 kB
Metodický dopis č. 8 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:43
Stáhnout

PDF
273,4 kB
Metodický dopis – udržitelnost
15.02.2021 10:25
Stáhnout

PDF
323 kB
Metodický dopis – zjednodušení
27.08.2020 09:55
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
215,8 kB
Metodický výklad Zpětná účinnost změn, resp. způsobilost výdajů u podstatných změn
22.07.2020 08:39
Stáhnout

PDF
485,6 kB
Metodický výklad Úspory projektu
04.09.2018 07:30
Stáhnout

XLSX
154,2 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
28.05.2018 14:13
Stáhnout

DOCX
114,1 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
28.05.2018 14:12
Stáhnout

DOCX
113,1 kB
Metodický výklad - Připomínky k podkladům ŘO v procesu schvalování
23.05.2018 15:17
Stáhnout

PDF
413,1 kB
Metodický výklad - Maximální výše úvazků
30.04.2018 14:32
Stáhnout

PDF
269,6 kB
Metodický výklad - veřejná podpora kap 15.2.
30.04.2018 14:33
Stáhnout

PDF
931,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
02.07.2019 15:06
Stáhnout

XLSX
156,9 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
02.07.2019 15:07
Stáhnout

PDF
667,1 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
23.01.2020 14:25
Stáhnout

PDF
840,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
27.05.2020 12:59
Stáhnout

XLSX
157,4 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
27.05.2020 13:04
Stáhnout

PDF
788,5 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
03.06.2020 09:05
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

PDF
432,7 kB
Metodický výklad k provádění změn v přílohách „Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF/EFRR“
26.03.2019 07:28
Stáhnout

Vzory k výzvě

Přehled vzorů - Právní akty

PDF
1,5 MB
Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace
25.04.2019 11:23
Stáhnout

PDF
278,7 kB
Pověření k výkonu veřejné služby realizované v rámci projektu
02.09.2017 13:33
Stáhnout

DOCX
158,7 kB
Vzor opatření NM – aktualizace podzim 2021
19.10.2021 12:24
Stáhnout

DOCX
145,4 kB
Vzor opatření NM - aktualizace podzim 2017
12.12.2017 13:56
Stáhnout

DOCX
797,4 kB
Snížené odvody za PRK v důsledku nedodržení povinností při zadávání zakázek - zveřejněno dne 15. 7. 2019, aktuální verze
15.07.2019 08:55
Stáhnout

Vzory příloh pro výzvu č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

DOCX
133,9 kB
Vzor vyplněné přílohy Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF - zveřejněno dne 1. 2. 2018
09.05.2018 13:21
Stáhnout

DOCX
112,8 kB
Potvrzení Magistrátu hl. m. Prahy
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
120,1 kB
Stanovisko místně příslušné Regionální stálé konference -
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
11 MB
Seznam MŠ, ZŠ a ZUŠ zřizovaných v území správního obvodu ORP
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
111,8 kB
Souhlas školy se zařazením do MAP II
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
114,3 kB
Vzor přílohy k ZZoR - Čestné prohlášení o shodě verzí Strategických rámců MAP
27.09.2021 07:45
Stáhnout

Nezařazené dokumenty

PDF
844,5 kB
Metodický výklad Stanovení sazeb mezd/platů dle ISPV pro vybrané pracovní pozice v projektech výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
18.12.2017 13:54
Stáhnout

DOCX
115 kB
Nejčastější chyby v žádostech o podporu předložených k datu 1. uzávěrky příjmu žádostí
29.01.2018 10:45
Stáhnout

PDF
534,8 kB
Vnitřní evaluace projektů
01.10.2018 10:49
Stáhnout

PDF
712,1 kB
Doporučení pro příjemce výzvy 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II ke zpracování Zpráv o realizaci a Žádostí o platbu
02.04.2019 12:10
Stáhnout

PNG
2,1 MB
Mapa ORP, na jejichž území je realizován projekt MAP II
06.05.2019 12:41
Stáhnout

Prezentace k výzvě

PPTX
1,6 MB
Prezentace ze semináře pro příjemce výzvy č. 02_17_047 MAP II
20.06.2018 10:16
Stáhnout

Informační leták k výzvě

PDF
230,9 kB
Leták k výzvě č. 02_17_047 - Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
92,3 kB
Leaflet Call No 02_17_047 Local Action Plans for Education Development II (LAP II)
09.05.2019 09:11
Stáhnout